Ik geloof! Was het thema van de vijfde bijeenkomst.

Silhouet van een gelovig mens

Kun je aan iemand zien, of kun je horen of merken of iemand een gelovig mens is? Hoe zouden mensen aan ons kunnen zien dat we geloven in God?Reisgenoten

We spraken over de weg van het geloof als we denken aan de weg van ons leven (eerste bijeenkomst). Soms wandelen we alleen op die weg, maar vaak ook samen. Die weg is niet altijd gemakkelijk. We mogen groeien in geloof en elkaar daarbij helpen als reisgenoten onderweg. Tijdens de Vormselviering zijn er drie belangrijke momenten: 1e De bevestiging van het geloof, 2e De handoplegging, 3e Zalving met het heilig Chrisma

De geloofsbelijdenis, de handoplegging en de zalving met heilig Chrisma

Tijdens deze bijeenkomst zijn we op deze onderdelen in de Vormselviering dieper ingegaan. Wat is de geloofsbelijdenis en wat zeggen we dan. Wat spreekt ons hierin aan en wat niet. Wat gebeurt er bij de handoplegging en waarom is dat? Waarom denken ze dat ze met olie(chrisma) gezalfd worden bij het ontvangen van de heilige Geest? Zoals de zalf in je huid trekt, zo wordt je met de Geest doordrenkt. Hij dringt door in je binnenste. Onzichtbaar misschien, maar wel aanwezig.

Uitdragen! was het thema van de zesde bijeenkomst.

Deze bijeenkomst was er voor de vormelingen bijzonder bezoek: Vormheer Emeritus Deken / Pastoor P. de Rooij kwam deze avond kennismaken. Hij heeft deze bijeenkomst uitvoerig met de vormelingen gesproken en samen met pastoor van der Laer en pastor Waas de opdrachten van de zesde bijeenkomst doorgenomen.

Ga weg en schudt het stof van je voeten… (Marcus 6,7-13)

Deze tekst van Marcus is gekozen omdat erin wordt aangegeven hoe je kunt reageren wanneer je op weerstand stuit en geen gehoor vindt. We spraken met de vormelingen in spé over de vraag of zij er bijvoorbeeld op school over hebben gesproken dat zij het sacrament van het vormsel gaan ontvangen en hoe dit voor hen is. Hoe is het om over je geloof te spreken? Ook spraken de jongeren over de vraag wat zij belangrijk vinden om mee te nemen op hun levensweg en wat we kunnen doen om het Rijk van God een beetje dichterbij te brengen.

De laatste bijeenkomst voor de vormselviering zit erop.

DE VORMSELVIERING IS VRIJDAG 23 NOVEMBER OM 19.00 UUR IN DE KERK O.L.V. HEMELVAART TE RAAMSDONKSVEER>