Thema: De poort van alle mensenwgIMG_5610

De kinderen komen vrolijk binnen, leverden hun meegebrachte schoenendoos in en krijgen een naamsticker met kleur en gaan bij elkaar in de kerkbanken zitten. De hulpouders gaan bij de groepjes zitten.

Willy heet namens de werkgroep (Elly, Yvonne, Monique, Jessica en Esther) iedereen van harte welkom. Ze legt de huisregels van de kerk uit en maakt samen met de kinderen het kruisteken en daarna wordt het Onze Vader (blz. 27 werkboekje) gebeden. Daarna leest Yvonne het Bijbelverhaal “Een griezelig mens” voor. De kinderen luisteren aandachtig en lezen in hun boekje mee.

Daarna neemt pastor John de kinderen mee en gaan ze een speurtocht door de kerk maken. Ze beginnen in de sacristie en krijgen uitleg over de diverse kleuren mantels die de pastor tijdens de vieringen aanheeft. Vervolgens lopen ze langs de heilige familie naar de biechtstoel. Daarna gaan we langs Maria naar boven in de kerk waar het koor vroeger altijd stond te zingen bij het orgel en de kinderen hebben zo mooi uitzicht op wat er in de kerk allemaal te zien is. In de doopkapel krijgen ze uitgelegd hoe je gedoopt wordt en in de gedachteniskapel komen de kinderen met mooie verhalen over hun opa’s en oma’s die er niet meer zijn. Tot slot gaan we naar het priesterkoor en laat de pastor zien waar de hosties zijn opgeborgen. Het was echt superleuk en de kinderen waren heel geïnteresseerd.

Na de speurtocht gaan alle kinderen door De poort van alle mensen. De poort gaat naar Het Land van God waar voor iedereen een plek is en waar God je bij je naam kent. We lopen langs het schilderij met bekende mensen. Zij “wonen” al in Het Land van God. De kinderen reageren heel enthousiast op de bekende gezichten. Daarna hebben de kinderen in groepjes – samen met de hulpouders- de vragenlijst ingevuld. Als beloning kregen ze allemaal een speurdiploma mee naar huis.

Enkele kinderen hebben ook al enthousiast gewerkt in het werkschrift. Hoofdstuk 1 mag door de kinderen (samen met hun ouders) worden gemaakt.

Het was een bijzonder leuke avond. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad en hebben goed meegedaan. We waren ook erg blij met de hulp van de  hulpouders. Bedankt hiervoor.

Op zondag 8 februari om 11.00 uur vindt in de kerk een kennismakingsviering plaats voor de aanstaande communicanten. Tijdens deze viering zullen zij zich presenteren aan de mensen in de kerk. Aanstaande communicanten, vergeet niet je versierde bril mee te nemen.

De 2e kinderbijeenkomst is op donderdag 12 februari om 18.30 uur.

EHC RV 2015 IMG_5600