VastenaktieVastenaktieland dit jaar is SRI LANKA en gekozen is voor de caritasorganisatie SETIK.  Medewerkers en vrijwilligers van deze organisatie werken aan vrede en verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het land, over de grenzen van geloof, ras en sekse heen. SETIK krijgt financiële ondersteuning van de Vastenaktie en helpt onder meer bij uitwisselingsprogramma’s van tamils en andere bevolkingsgroepen.

Bloeddonaties voor elkaar vanuit alle bevolkingsgroepen. Straattoneel om inzichtelijk te maken welke rechten mensen hebben. De aandacht wordt gevestigd op mensenrechten, vrouwenemancipatie, recht op beter salaris en betere leefomstandigheden, maar ook op de problematiek rondom abortus en kinderarbeid. SETIK werkt in centraal Sri Lanka onder meer op de theeplantages. Mensen leven daar geisoleerd, werken veel te lang en voor een veel te lage beloning. Moderne slavernij dus. Daardoor heerst er grote armoede, alcoholmisbruik, en huiselijk geweld en bovendien zijn de sanitaire voorzieningen er zeer slecht.

Hun oplossing:  vrouwen ontvluchten Sri Lanka, gaan werken in Arabische landen, waar ze ook weer zwaar onderbetaald worden, verkracht en gemarteld.