Over Maria staat niet zoveel in de bijbel. In het Nieuwe Testament vinden we slechts mondjes maat informatie over haar. En de informatie die over Maria gegeven wordt, staat steeds in het licht van de berichtgeving over Jezus. Het is in verband met Hem dat haar naam valt. Over haar verdere persoonlijke leven staat er niets, niet over haar jeugd en ook niet over haar oude dag en haar sterven. Hoe komen we dan aan de verhalen over Maria?

Pastor Kees Waas zal in zijn inleiding ingaan op het leven van Maria, waarbij hij zich baseert op Bijbelse en niet-Bijbelse bronnen en deze informatie koppelt aan Mariafeesten uit de traditie van onze kerk. Daarnaast zal hij ook ingegaan op het ontstaan en de groei van de Maria devotie.

Datum:       Woensdag 19 juni
Plaats:         Parochiezaaltje Hank (Kerkstraat 15a)
Aanvang:    14.00 uur