EHCCollageVerslag 1ste kinderbijeenkomst van de communicanten.

Thema: De poort van alle mensen

De kinderen kwamen vrolijk binnen, leverden hun meegebrachte schoenendoos in en kregen een naamhanger met de kleur van het groepje waar ze zaten.  De hulpouders gingen bij hun groepje zitten.

Willy heette namens de werkgroep (Maria, Iris en Elly, Yvonne, Jessica en Esther) iedereen van harte welkom. Ze legde de huisregels van de kerk uit en maakte samen met de kinderen het kruisteken. Daarna bad iedereen het  het Onze Vader (blz. 27 werkboekje) . Vervolgens werd het Bijbelverhaal “Een griezelig mens” voorgelezen. De kinderen luisterden aandachtig en lazen in hun boekje mee.

Daarna nam Willy de kinderen mee en gingen  ze een speurtocht door de kerk maken. Ze begonnen in de sacristie en kregen uitleg over de diverse kleuren mantels die de pastor tijdens de vieringen aanheeft. Vervolgens liepen ze langs de heilige familie naar de biechtstoel. Daarna ging iedereen langs Maria naar boven in de kerk waar het koor vroeger altijd stond te zingen bij het orgel en de kinderen hadden daar een mooi uitzicht op wat er in de kerk allemaal te zien is. In de doopkapel kregen ze uitgelegd hoe je gedoopt wordt en in de gedachteniskapel vertelden de kinderen mooie verhalen over hun opa’s en oma’s die er niet meer zijn. Tot slot gingenwe naar het priesterkoor en liet Willy zien waar de hosties zijn opgeborgen. Na de speurtocht gingen alle kinderen door De poort van alle mensen. De poort gaat naar Het Land van God waar voor iedereen een plek is en waar God je bij je naam kent. We liepen langs het schilderij met bekende mensen. Zij “wonen” al in Het Land van God. De kinderen reageerden heel enthousiast op de bekende gezichten. Daarna vulden  de kinderen in groepjes – samen met de hulpouders- de vragenlijst in.. Als beloning kregen ze allemaal een speurdiploma mee naar huis.

Het was een bijzonder leuke avond. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad en hebben goed meegedaan. We waren ook erg blij met de hulp van de  hulpouders. Bedankt hiervoor.

Verslag 2de Kinderbijeenkomst d.d. 10 maart 2016

Thema: De poort die altijd open is
Na een woord van welkom en het bidden van het Onze Vader (compliment dat ieder dat al goed kan bidden!) gaf pastor John de kinderen de tip mee om goed naar hun buurman of buurvrouw te luisteren. Maria las het Bijbelverhaal voor van Levi de tollenaar en Yvonne ging daarna met de kinderen in gesprek over het verhaal. Pastor John vroeg of dat de kinderen het verhaal herkenden. Een enkeling herkende de gelijkenis met het Bijbelverhaal uit de kennismakingsviering.

Daarna gingen de kinderen per groepje naar het Land van God om iets te drinken en te gaan knutselen. Tussendoor werd van ieder een foto gemaakt voor een volgend project.

De kinderen gingen enthousiast aan de slag met de Kijkdoos. Enkelen waren snel klaar en hielpen anderen die nog niet klaar waren. Na afloop hebben de werkgroep leden de dozen nog mooi ingepakt. Het laatste half uur oefende Floris van Kinderkoor Tinter samen met de aanstaande communicanten het lied van de poorten.

Het was weer een bijzonder leuke avond. De kinderen hadden het erg naar hun zin en deden goed mee. Hulpouders bedankt.

De werkgroep Eerste Heilige Communie

De 3de  kinderbijeenkomst is op donderdag 17 maart om 18.30


Collage EHC
       Collage25februarie EHC10mrt