paastriduum 3Nu we over een paar weken beginnen aan de Vastentijd, krijgen we vragen over hoe het dit jaar geregeld is met Pasen. De vieringen in de Goede Week en van Pasen zijn het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De Nederlandse bisschoppen stuurden daarom in 2013 naar alle parochies  in Nederland een brief met daarin de oproep om nog eens met aandacht te kijken naar hoe we Pasen vieren. Zij vroegen  ons  om de vieringen zoveel mogelijk op centrale plaatsen in de parochie te vieren en er is bepaald dat altijd een priester de voorganger is, waar mogelijk geassisteerd door diakens of pastoraal werkers.

Na een overgangsjaar in 2014, kiezen het parochiebestuur en het pastorale team ervoor om de vieringen van Pasen  op twee centrale plekken in de parochie te vieren.

Concreet betekent dit dat we de parochiekernen van Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg uitnodigen om samen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag te vieren in de kerk van Raamsdonksveer. De parochiekernen Hank, Dussen en Woudrichem nodigen we uit om samen te vieren in de kerk van Hank. Op eerste Paasdag is dan in alle kerken een viering.
We kijken uit naar feestelijke vieringen en hopen u daar te ontmoeten.

Pastoraal team en parochiebestuur begrijpen dat deze verandering vragen oproept.  Daarom wil een afvaardiging van het bestuur en het team graag tijd vrij maken om aan hen die daar behoefte aan hebben, een en ander goed toe te lichten. U bent welkom om op dinsdag 10 februari om 19.30 uur samen te komen in de kerk van Dussen, Vrijheidsplein 1. Pastoor Schoenmakers zal de toelichting verzorgen.