Kanselbericht Sint Elisabethparochie

weekend 3 en 4 februari 2018

Namens  het parochiebestuur en het pastoraal team van de Sint Elisabethparochie wil ik u de volgende mededeling doen.

Als Sint Elisabethparochie staan we voor de grote uitdaging het pastoraal plan en gebouwenplan in praktijk te brengen. Om het pastoraal team en het parochiebestuur hierin te ondersteunen heeft bisschop Liesen diaken Egbert Bornhijm gevraagd hieraan zijn medewerking te verlenen. Vanuit het parochiebestuur en het pastoraal team was al langer de wens geuit bij bisschop Liesen een aanvulling van het team te krijgen die met name de opbouw van de parochie kan behartigen. Diaken Bornhijm heeft zijn medewerking toegezegd.

Dit betekent dat bisschop Liesen met ingang van 1 januari 2018 Egbert Bornhijm heeft benoemd tot diaken voor de Sint Elisabethparochie voor anderhalve dag per week. Hij wordt toegevoegd aan het pastoraal team met als specifieke taak kerkopbouw. Hij zal niet liturgisch of pastoraal actief zijn. Zijn benoeming geldt voor een periode van één jaar.

Diaken Bornhijm is niet onbekend met de Sint Elisabethparochie. In de periode 1995 tot 2000 heeft hij als pastoraal werker in onze regio gewerkt.

Wij wensen hem en ons allen Gods zegen toe bij onze gezamenlijke inzet voor het pastoraat in onze parochie.

Voor de benoeming van Egbert Bornhijm verwijzen wij u naar deze link Januari 2018 E Bornhijm benoeming Sint Elisabethparochie