Op zondag 23 juni zal in de St. Gertrudiskerk in Geertruidenberg een dienst worden gehouden volgens de Byzantijnse ritus. Dit gebeurt bij gelegenheid van de viering van het 40-jarig ambt van diaken Wim Tobé, die nauwe banden onderhoudt met de Oosterse Kerken.

Menigeen kent deze kerkdiensten via contacten met Oost-Europa en vaak gebeurt dat dan op reizen, kerkbezoeken op vakanties of is men via tentoonstellingen in aanraking gekomen met iconen of van reportages over kerken in Oost-Europa.

Nu deze viering in eigen omgeving is mee te vieren, is er ook een informatieavond over iconen en de Byzantijnse Liturgie georganiseerd, zodat men zich van te voren kan oriënteren op wat men kan verwachten. Deze avond zal gehouden worden in het parochiecentrum van de St. Gertrudiskerk aan de Venestraat 16.

Er wordt verteld over het ontstaan van de Oosterse Kerken, over het beschilderen van iconen en de liturgie zoals deze gevierd gaat worden.

Deze avond is vrij toegankelijk. Het wordt ten zeerste op prijs gesteld wanneer men  van te voren laat weten dat men alleen komt of met meerderen. Aanmelding kan gebeuren via de mailadressen wtobe@hetnet.nl (076-5324889) of teamassistente@sintelisabethparochie.nl (0162-511551).