Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Koren

In de kernen zijn verschillende koren actief.

R.K. koor Deo Gratias ( wij danken God) stelt zich graag aan u voor!

In het najaar van 2021 is het spontane idee ontstaan om een koor op te richten. De leden zijn oud koorleden van YRDV, het jongerenkoor in Raamsdonksveer. Het koor telt 9 leden, niet alle leden staan op de foto. De parochiekern Raamsdonksveer telt nu 3 koren; St. Cecila, YRDV en Deo Gratias. De leden van Deo Gratis zijn in de leeftijd van 25-43 en wilde graag ter ondersteuning van de vieringen hun muzikale bijdrage leveren. De naam Deo Gratis is bewust gekozen, omdat de leden God dankbaar zijn dat zij samen kunnen zingen en Hij het is die ons allen verbind. Samen met Hem vormen wij een geloofsgemeenschap, waar de leden van Deo Gratias graag toebehoren. Het koor zingt vooral klassieke liturgische liederen en zingt elke eerste zondag van de maand tijdens de Heilige Mis in Raamsdonksveer. De orgel en/ of piano begeleiding wordt afwisselend door enkele leden verzorgt. De eerst volgende keer dat u Deo Gratias kunt horen zingen is op zondag 3 april tijdens de Heilige Mis. Deo Gratis verzorgt samen met YRDV op Goede Vrijdag om 21.00 een Taizé viering. Ook daar bent u van Harte Welkom. Wilt u zich aansluiten bij een van deze 3 koren of wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op de website voor meer informatie. Of stuur een mail naar info@separochie.nl  en vermeld daarin het koor waar u graag in zou willen zingen. Wellicht tot bij een van de vieringen. Deo Gratias!