Geslaagde Sint  Elisabethviering

In een bijna volle Mariakerk te Dussen vierden we als parochie op zondag 19 november het patroonsfeest van onze parochie, de heilige Elisabeth.

Twee maanden van te voren had het gelegenheidskoor al de eerste aanzet gegeven met repetities om de gezangen en de liederen tot een eenheid te brengen in al hun meerstemmigheid, die zij op die zondagmorgen over de aanwezigen uitstrooiden.

Tijdens de viering waren alle parochies vertegenwoordigd, allereerst al door de aanwezigen, die vanuit de parochiekernen de weg naar Dussen hadden gevonden, maar ook specifiek in de taken, die zij op zich hadden genomen: zoals de assistentie van de acolieten, de lezingen en voorbeden werden door vertegenwoordigers van alle kernen gelezen en gebeden, in de processie met de gaven van brood en wijn waren alle kernen vertegenwoordigd en vanuit de zes delen van onze parochie werden levensmanden aangedragen, die na afloop van de dienst een bestemming hebben gekregen bij diverse zorginstellingen, waarmee onze Elisabethparochie verbonden is.

In zijn overweging wees pastoor John van de Laer op de talenten die de heilige Elisabeth zo belangrijk en onvergetelijk maakte door zich in te zetten voor de armen in haar tijd. Zij had oog en oor voor degenen, die het niet wisten te rooien in het leven en daardoor afhankelijk waren van de mededeelzaamheid van anderen.

Ook in onze dagen dienen wij in diezelfde geest onze talenten te ontwikkelen om juist diegenen, die aan de onderkant van de samenleving dreigen te komen of er al zitten toch voedsel voor het leven te schenken in welke vorm dan ook.

Onder de bezielende leiding van Erik v.d. Vorst en de bekwame orgelbegeleiding van Willem-Jan Vermeulen aan het orgel en de vioolklanken van Floris van Hoven heeft het gelegenheidskoor haar naamkaartje op een uitstekende wijze afgegeven.

De gemeenschap van Dussen heeft de voorbereidingen heel serieus genomen en dat mag ook gezegd worden van de ontvangst na de viering, die op royale wijze met een broodje, koffie of thee en een glaasje het samenzijn tot een waar Elisabethfeest maakte.

Een dankbare parochiaan

Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos

Tijdens de viering werden door pastoor van der Laer voor het eerst drie nieuwe onderscheidingen uitgereikt aan parochianen die zich in het spoor van de heilige Elisabeth gedurende jaren verdienstelijk binnen onze parochie hebben gemaakt ten dienste van de ander en de gemeenschap. U kent de legende: toen Elisabeth op een dag vanuit het kasteel met brood, verstopt onder haar mantel, op weg was naar de armen vroeg haar zwager haar mantel open te slaan. Toen Elisabeth dat deed bleek dat zij geen brood, maar prachtige rozen onder haar mantel had. Dit verhaal staat bekend als ‘het rozenwonder’ en is de reden dat St. Elisabeth vaak wordt afgebeeld met een bos rozen in haar armen. Als nieuwe parochiële onderscheiding is daarom gekozen voor een bronzen roos.

De eerste roos werd uitgereikt aan Henk Leijten. Henk nam enige maanden geleden afscheid als lid van het parochiebestuur. Gedurende vele jaren heeft Henk zich voor de gemeenschap ingezet. Eerst heeft hij zich sinds 1988 ingezet voor de voormalige Gertrudisparochie in Geertruidenberg en daarna – in de tijd van het IPV – bij de voorbereiding van het fusieproces, en vanaf de fusiedatum 1 januari 2012 als bestuurslid van de Sint Elisabethparochie. Henk had ook zitting in de gebouwencommissie en zingt – samen met zijn vrouw – nog altijd en al vele jaren in het koor Sint Cecilia in de parochiekern Geertruidenberg.

De tweede roos werd uitgereikt aan Cor van Biesen. Cor heeft lange tijd accuraat en met toewijding de centrale financiële administratie voor onze hele parochie behartigd. Dat bouwt hij momenteel af. Ook zorgde hij altijd voor een keurig jaarverslag en was hij lid van de financiële commissie van onze parochie. Hij is daarnaast nog altijd kasbeheerder binnen de parochiekerncommissie Raamsdonksveer, penningmeester van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling en vraagbaak op het gebied van financiën en administratie voor velen uit de verschillende kernen. Ook was en is hij betrokken bij de veranderingen rond de verschillende automatiseringssystemen en heeft hij actief meegewerkt aan het nieuwe reglement voor de parochiële begraafplaatsen. Rond financiën begeleidt hij momenteel ook onze team-assistente die deels de financiële administratie van Cor overneemt.

De derde roos tenslotte werd uitgereikt aan Ruud Schenk. Ruud was gedurende vele jaren de persoon die in de kern Raamsdonksveer voor het drukwerk zorgde. Daarnaast was hij koster, in het weekend of bij uitvaarten en andere vieringen. Helaas noopten o.a. problemen met zijn gezichtsvermogen hem te stoppen met een aantal werkzaamheden.  Verder kunnen wij hem bestempelen als de inkoper voor de kern Raamsdonksveer. Toen hij het drukwerk nog verzorgde, zorgde hij er tevens altijd voor dat de voorraad print/kopieerpapier evenals andere kantoorartikelen op peil bleef. Nog altijd verzorgt hij de boodschappen: koffie, thee, suiker, melk, bekers, koekjes en snoepjes e.d. en zorgt hij er voor dat in de kerk de voorraad kaarsen, hosties, wijn, wierookkooltjes enz. op peil blijft. Ook leidt hij nog graag groepen communicanten rond in de kerk.

Wij danken deze heren bijzonder voor hun trouwe inzet, in de voorbije jaren en waar mogelijk nog altijd. In hen danken we tevens nog eens alle vrijwilligers die hun talenten inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

Namens parochiebestuur en pastoraal team

Pastoor John van der Laer