18 kinderen uit de parochiekernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. Deze vindt plaats in O.L.V. Hemelvaartkerk, te Raamsdonksveer op zondag 19 mei om 10.00 uur.

Nadat hun ouders al een keertje op bezoek waren geweest bij de pastoor en de dames van de werkgroep, als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van hun kinderen, waren nu de a.s. communicanten zelf aan de beurt.

De 1e kinderbijeenkomst was op donderdag 7 februari. Dit jaar werkt de werkgroep, ter de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, met een geheel nieuw project, BLIJF DIT DOEN! En dit project bestaat uit zes bijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communieviering. Deze eerste bijeenkomst had als titel DE NAAM VAN GOD.

We openden de eerste bijeenkomst met het maken van een kruisteken en stelde ons aan elkaar voor door de namen te klappen. Daarna luisterden we naar Maria die het verhaal ‘De Naam van God’ voorlas aan de kinderen. Het verhaal over Mozes die op een dag met zijn kudde aankomt bij een berg, de berg van God. Mozes ziet daar een doornstruik de vlammen slaan eruit, maar de struik verbrandt niet. Dan klinkt een stem uit de doornstruik, het is de stem van God. En Mozes krijgt een opdracht van God. Mozes durft daar nog geen ja op te zeggen. Hij wil zeker weten wie tot hem spreekt. En vraagt; hoe heet u? Wat is uw naam? Ik heet: IK ZAL ER ZIJN, zegt God. Dat is mijn Naam. Zo wil ik voor altijd heten. Daarna vertelden we de kinderen over de lange tocht die Mozes met het volk van Israël moest maken 40 jaar reizen door de woestijn. En ‘IK ZAL ER ZIJN’ was er dag en nacht. Overdag ging hij voor de mensen uit in een Wolk. ‘s Nachts ging hij voor hen uit in een zuil van Vuur en gaf Hij licht in het donker. We sloten deze eerste bijeenkomst af met een gebed.

De volgende kinderbijeenkomst is op donderdag 28 februari om 18.30 uur.