Bloemplaatviering zondag 2 juni

Eindelijk is het weer zover, zondag 2 juni om 9.30 uur wordt de Bloemplaatviering weer gehouden. Voor de derde keer op rij wordt deze gehouden op de Bloemplaathoeve, Duijlweg 6a Almkerk, bij de Familie van Winden. Er zijn al genoeg strobalen gereserveerd dus er is voor iedereen plaats(zelf stoel of kussentje meebrengen is ook mogelijk). Kees Waas gaat voor in deze viering. Het is zoals elk jaar weer een verassing waar we zullen zitten, binnen bij de koeien, buiten in de zon of…….. Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat iedereen wat te eten meebrengt zodat we na de viering lekker wat met elkaar kunnen eten en delen! En zoals velen van jullie weten zorgt Jan Knopp traditie getrouw voor het ijs. Koffie en thee wordt voor gezorgd. Iedereen is van harte uitgenodigd en schroom niet om andere mensen mee te nemen. Er is volop plaats in de...

informatieavond gebouwenplan voor onze parochie maandag 20 maart 2017

Aan alle parochianen In 2015 is het parochieplan voor de komende jaren vastgesteld door parochiebestuur, pastoraal team en bisdom. In vervolg op dit plan heeft het parochiebestuur – mede op verzoek van de bisschop – een gebouwencommissie ingesteld teneinde ook een gebouwenplan voor onze parochie te ontwikkelen. Deze commissie heeft april 2016 een concept-gebouwenplan uitgebracht onder de titel: ‘Ontmoeting in geloven, Geloven in ontmoeting’. Met enige aanpassingen door het parochiebestuur is dit plan vervolgens aangeboden aan de bisschop. Mgr. Liesen heeft op basis hiervan in een gesprek met het bestuur een besluit genomen over de kerkgebouwen in onze parochie voor de komende jaren. Dit besluit is vervolgens opnieuw onderwerp van gesprek binnen het bestuur en het pastoraal team geweest en werd op onderdelen nog wat verfijnd (december 2016 en januari 2017). Onlangs zijn de leden van alle parochiekerncommissies (PKC’s) hierover geïnformeerd. Parochiebestuur en pastoraal team leggen dit besluit nu aan alle parochianen voor. Maandag 20 maart a.s. worden alle parochianen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het gebouwenplan voor onze parochie zoals dit er nu ligt. U bent van harte welkom om van de inhoud kennis te nemen tijdens een informatieavond in de H.Gertrudiskerk, aan de Venestraat in de parochiekern Geertruidenberg. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken. In verband met de catering en andere ‘huishoudelijke voorzieningen’ vragen wij u, indien u voornemens bent tijdens deze avond aanwezig te zijn, u aan te melden bij onze teamassistente (teamassistente@sintelisabethparochie.nl of                0162-511551 – ma en do). Natuurlijk blijft u ook zonder aanmelding welkom,...

Pauselijke onderscheiding voor mevrouw Jeanne Olsthoorn. 

Op zondag 28 augustus heeft mevrouw Jeanne Olsthoorn tijdens de eucharistieviering in de RK kerk van Sleeuwijk de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ mogen ontvangen. Pastoor John van der Laer, die deze hoge pauselijke onderscheiding uitreikte, roemde Jeanne Olsthoorn in zijn toespraak voor de meer dan vijftig jaren die?zij als vrijwilligster en zeer betrokken parochiaan actief was, en gelukkig nog steeds is, binnen de voormalige Parochie Joannes?Nepomucenus?en huidige Sint Elisabethparochie. Jeanne Olsthoorn – Van Adrichem kwam in 1964, na haar huwelijk met Cok Olsthoorn in Sleeuwijk wonen, waar ze samen het garagebedrijf begonnen dat uitgroeide tot één?van?de beste autobedrijven in de verre omtrek. De eerste 25 jaar?van haar huwelijk kenmerkten zich?door het?vrijwilligerswerk?dat ze deed?voor vooral kinderen en jeugd. Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, kindercatechese, voorbereiding op het Vormsel, jongeren catechese, begeleiden misdienaars, jong volwassenen catechese en het?lectorschap?vormden de opmaat tot latere bestuurlijke functies. Door haar organisatietalent en enorme inzet bleek ze in staat om naast haar taken als echtgenote en moeder van drie kinderen en?de werkzaamheden in het bedrijf zich met verve in te zetten voor kerk en samenleving. Het is erg lastig om aan te geven, welke taak Jeanne Olsthoorn?de laatste ruim 25 jaar?NIET op zich heeft genomen. Zij was in feite de?eerst aanspreekbare binnen de parochie van de Heilige Joannes?Nepomucenus.? Ze was telefonisch 24 uur?per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor alle zaken en vragen, die van waar uit ook richting onze parochie kwamen. Al lang voordat haar functie officieel coördinator ging heten, was zij het die vragen doorspeelde naar de eerst aanspreekbare of dienstdoende pastor, naar de vrijwilligers en kosters.? Was de vraag...