Eerste Communieviering, parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer

Op zondag 2 april was het dan zover voor 20 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis op zaterdag 1 April door de werkgroep en met behulp van enkele ouders weer prachtig versierd. De kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘Door de Poort’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie op woensdag 29 maart was al het verloop van de communieviering geoefend, dus de kinderen waren er klaar voor! Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.45 aan in de O.L.V. Hemelvaartkerk. Na het aansteken van hun doopkaars, werden ze door hun ouders in het ‘Land van God’ aan de goede zorgen van Elly toevertrouwd. Lieve Fijneman bezorgde de dames van de werkgroep nog een kleine verrassing en kwam in een rolstoeltje aan! Haar voetje zat in het gips, het was helaas nog geen loopgips. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit onder de mooie bogen door, over de rode loper, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. De viering kon beginnen. Gelukkig waren veel familieleden, vriendjes, vriendinnetjes in de kerk. Gedurende de viering hadden alle communicanten een taakje, zoals een stukje voorlezen of helpen met het klaarmaken van de tafel. De eerste Lezing ‘Een nieuwe Bel’ werd voorgelezen door Marieke, het was muisstil in de kerk. Een prachtig verhaal. De evangelie lezing ging over de goede Herder. Daarna had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over beide lezingen. En zoals we tijdens de kinderbijeenkomsten ook...

4e en 5e bijeenkomst Eerste Communie voorbereiding

4e kinderbijeenkomst donderdag 9 maart. Thema: de poort van de gedroogde tranen. Aan het begin van deze bijeenkomst mocht Jasmijn het Onze Vader voorbidden. Alle andere kinderen deden erg hun best om goed en gelijktijdig met haar mee te bidden. Esther las het verhaal voor De vrouw die Jezus kuste. Over Maria die door de mensen een slechte vrouw gevonden wordt en over hoe zij moed verzamelde om toch Jezus te bezoeken in het huis van Simon een tempelleraar. Maria begon toen ze Jezus zag te huilen en haar tranen drupte op de voeten van Jezus. Met haar haren droogde ze zijn voeten. Ze kuste ze droog met haar lippen, met zalf uit haar kruikje wreef ze zijn voeten warm. Een wonderlijk verhaal, Maria ging naar huis en Jezus had haar al haar fouten vergeven. Iedereen maakt fouten en als we die elkaar niet kunnen vergeven dan kunnen we ook niet van elkaar houden. Maria stelde deze bijeenkomst de vragen over het verhaal, en ging zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. De drie groepjes communicanten gingen naar het land van God en deze keer door de poort van de gedroogde tranen. Ieder kreeg een briefje waarop ze iets mochten schrijven wat ze een keertje fout hebben gedaan en hoe ze dit weer goed zouden willen/kunnen maken. Deze briefjes werden opgerold en in de boom der verzoening gehangen.. Hierna werden alle knutselwerkjes die nog niet af waren eerste afgemaakt en daarna werd begonnen met het versieren we een onderzetter met wol… En tot slot kwam kinderkoor Tinter o.l.v. Floris in de kerk met de a.s. communicanten zingen.....

Pastorale brief Mgr. J. Liesen: “Wordt andere mensen, met een nieuwe visie”.

“Wordt andere mensen, met een nieuwe visie”. Met deze titel is afgelopen weekend een pastorale brief van Mgr. Liesen verschenen. De bisschop schrijft zijn brief na zijn eerste lustrum als bisschop van Breda (2012-2017). “De reden voor deze terug- en vooruitblik is niet louter de verstreken tijd”, schrijft de bisschop in zijn brief. “De situatie van het bisdom, en van alle bisdommen in Nederland, is er een van grote veranderingen en er is behoefte aan een visie om zich te oriënteren op de toekomst”. De Kerk heeft te maken met grote, getalsmatige veranderingen. Maar we leven ook in een veranderend tijdvak, schrijft de bisschop. Daarom is het motto van de brief, dat is ontleend aan de brief van Paulus aan de christenen van Rome: Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. In de brief reikt de bisschop daarvoor drie stappen aan: de persoonlijke relatie met God, de bewuste keuze om gelovig in de wereld te staan, de betrokkenheid op de ander. U bent van harte uitgenodigd om de brief te lezen. Achterin de kerk vindt u enkele kopieën. De brief is ook gepubliceerd op de website van het bisdom:...

informatieavond gebouwenplan voor onze parochie maandag 20 maart 2017

Aan alle parochianen In 2015 is het parochieplan voor de komende jaren vastgesteld door parochiebestuur, pastoraal team en bisdom. In vervolg op dit plan heeft het parochiebestuur – mede op verzoek van de bisschop – een gebouwencommissie ingesteld teneinde ook een gebouwenplan voor onze parochie te ontwikkelen. Deze commissie heeft april 2016 een concept-gebouwenplan uitgebracht onder de titel: ‘Ontmoeting in geloven, Geloven in ontmoeting’. Met enige aanpassingen door het parochiebestuur is dit plan vervolgens aangeboden aan de bisschop. Mgr. Liesen heeft op basis hiervan in een gesprek met het bestuur een besluit genomen over de kerkgebouwen in onze parochie voor de komende jaren. Dit besluit is vervolgens opnieuw onderwerp van gesprek binnen het bestuur en het pastoraal team geweest en werd op onderdelen nog wat verfijnd (december 2016 en januari 2017). Onlangs zijn de leden van alle parochiekerncommissies (PKC’s) hierover geïnformeerd. Parochiebestuur en pastoraal team leggen dit besluit nu aan alle parochianen voor. Maandag 20 maart a.s. worden alle parochianen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het gebouwenplan voor onze parochie zoals dit er nu ligt. U bent van harte welkom om van de inhoud kennis te nemen tijdens een informatieavond in de H.Gertrudiskerk, aan de Venestraat in de parochiekern Geertruidenberg. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken. In verband met de catering en andere ‘huishoudelijke voorzieningen’ vragen wij u, indien u voornemens bent tijdens deze avond aanwezig te zijn, u aan te melden bij onze teamassistente (teamassistente@sintelisabethparochie.nl of                0162-511551 – ma en do). Natuurlijk blijft u ook zonder aanmelding welkom,...

Eerste kinderbijeenkomst Eerste Communicanten Raamsdonksveer en Geertruidenberg

De eerste kinderbijeenkomst vond plaats op donderdag 9 februari om 18.30 uur. Thema: De poort van alle mensen Voor de meeste kinderen is de eerste kinderbijeenkomst best wel spannend. De dames van de werkgroep doen dan ook erg hun best om ieder een warm welkom te geven. De bijeenkomst begon met het uitdelen van naamkaartjes zodat de kinderen gemakkelijk bij hun naam genoemd kunnen worden. Er werden drie groepjes gemaakt:  een geel groepje, een groen en een blauw groepje. De kinderen mochten daarna in de kerkbank plaatsnemen bij de hulpouder met de blauwe, groene of gele kaart. Willy van der Pluijm stelde de andere dames van de werkgroep én de pastoor aan de kinderen voor en vertelde dat zij elke bijeenkomst zal beginnen met een korte uitleg van wat in die bijeenkomst gedaan zal worden. Deze eerste bijeenkomst vertelt ze de regels. Afgesproken wordt om in de kerk (het huis van God) niet te rennen en niet hard naar elkaar roepen.. zo hebben we nog enkele regeltjes genoemd. Daarna maakten we een kruisteken en baden we gezamenlijk het Onze Vader. Esther las het verhaal ‘een griezelig mens’ voor. Gelijk daarop stelde pastoor John een paar vragen over het verhaal, dus goed luisteren was erg belangrijk. Hierna gingen we speuren door de kerk. Dank aan meneer Schenk, onze Eerste Heilige Communie koster, die altijd alles netjes klaarzet en weer voor ons opruimt! Alle hoekjes van de kerk hebben we ontdekt (zie foto’s!). De kinderen hadden heel veel vragen aan de pastoor…dus we zijn lang aan het speuren geweest, tot bijna acht uur. Daarna zijn we nog snel even door de poort van alle mensen naar het...