Heb ik jou in je ellende gezien…? Barmhartigheid: woord dat te doen is.

Een project voor wie handen en voeten wil geven aan geloof. Het Jaar van Barmhartigheid dat door paus Franciscus op 8 december 2015 werd ingeluid, heeft overal ter wereld in kerkprovincies, bisdommen en parochies beweging gebracht. Ook bij ons, zij het wat laat, komt het ervan. In de komende maanden september, oktober en november bent u welkom om deel te nemen aan een reeks van bijeenkomsten rondom de werken van barmhartigheid. De Sint Elisabethparochie en de Vijf Heiligen Parochie hebben samen het programma opgesteld. Daarin komen bijbelse verkenningen voor en speelt het verband tussen de bijbelse aansporingen en de actuele sociale en maatschappelijke levensproblematieken een voorname rol. Daarnaast gaan de parochies zich ook spiegelen aan de vraag of er nog meer aandacht kan zijn voor mensen om ons heen. U als gelovige, zoekende mensen krijgt ook alle gelegenheid voor een bezinning op de daadkracht van uw eigen geloof. Elke bijeenkomst (behalve de laatste) wordt in beide parochies aangeboden. In een volgend artikel krijgt u meer informatie over het project. Voor nadere informatie neemt u contact op met Gerard Oostveen, pastoraal werker. Zijn emailadres:...

Foto’s installatieviering pastoor John van der Laer

Hieronder vindt u een selectie van de foto’s gemaakt op Eerste Pinksterdag bij de installatie door Mgr. drs. H.C.M. Lommers van John van der Laer tot pastoor van onze parochie. Vicaris Generaal Lommers verving Bisschop Liesen die helaas vanwege verdrietige omstandigheden in zijn familie niet aanwezig kon zijn.  ...

Lente tijdens kleuterkerkvieringen in de Sint Elisabeth parochie.

Afgelopen zaterdag 23 april waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. De eerste viering was om 16.30 uur in Hank in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk  en de tweede viering was in Raamsdonksveer in de O.L.V. Hemelvaart kerk, om 18.30 uur. Pastor Kees Waas was de voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Hierna zongen we het danklied met de kinderen en sprak de pastor met de kinderen over het thema van de viering “Lente”: tijdens de Lente, wordt de natuur weer groen, gaat alles groeien en bloeien, en komen de mooiste bloemen te voorschijn. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, wat zou er deze keer gezien het thema in de doos zitten? Yvonne las een Bijbelverhaal voor, deze keer het allereerste verhaal uit “mijn eerste Bijbel”: zo begon de wereld. Ook was er weer een knutselmomentje, de kinderen knutselden deze keer een bloem, een narcis. Ondertussen luisterde iedereen naar een Lente liedje: “Weet je dat de Lente komt”. Natasja las nog een kort kindergebedje voor en werd gezamenlijk het Wees gegroet Maria gebeden. De vier kaarsjes mochten weer uitgeblazen worden. We sloten de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een bloem van chocolade…En de kinderen die afgelopen jaar gedoopt waren kregen hun doophartje mee naar huis. Voor die kinderen was het dus hun allereerste...

Bisschop Liesen gaat voor in installatieviering

Het bestuur van de Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer heeft de eer u uit te nodigen voor de installatie – door Mgr. Dr. J. W. M. Liesen, bisschop van Breda –    van de Zeereerwaarde Heer John van der Laer   tot pastoor van onze parochie, die de parochiekernen omvat: Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Raamsdonk, Hank, Dussen, Woudrichem/Sleeuwijk. De Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van deze installatie zal plaats vinden op zondag 15 mei om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Tijdens deze viering zal tevens het pastorale team voor de parochie worden gepresenteerd. Uw aanwezigheid bij deze viering stellen wij zeer op prijs. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot felicitatie en ontmoeting.   Het bestuur Sint...

Weet je dat de lente komt?   Kleuterkerk, 23 april 2016

Zaterdag 23 april, zijn weer de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. Deze vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor iedereen, die met deze kinderen meekomt. Tijdens deze kleuterkerk gaan we met de kinderen luisteren naar hoe het allemaal begon. Het allereerste verhaal uit het oude testament, hoe God alles gemaakt heeft, de dag, de nacht, het land, de bergen, de zon, de maan, en de sterren. Wat God allemaal nog meer gemaakt heeft….zal Yvonne voorlezen… Ook is er weer een knutselmomentje en ondertussen zingen we een mooi lente liedje …en natuurlijk gaan we samen bidden en naar een gebedje luisteren. Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur, waarin de kinderen centraal staan. Na afloop is er ranja met wat lekkers voor onze jonge bezoekers. Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen van zaterdag 23 april en op www.sintelisabethparochie.nl of www.olvhemelvaart.nl kunt u de foto’s zien van een eerdere kleuterkerk viering. De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur. Tot dan. Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie....

Kindercatechese april 2016

Woudrichem –  3, 10, 17 en 24 april geven Francy en Janneke weer kindercatechese bij De Zolder in Sleeuwijk. Alle kinderen die Eerste Communie gedaan hebben en die in groep 5 t/m 8 van de basisschool zitten, zijn van harte welkom. I.v.m. de voorbereidingen vinden we het fijn als je je van te voren aanmeldt als je wilt komen. Dit kan bij francydejong@kpnmail.nl. Tot ziens! Francy de Jong en Janneke...