Gezamenlijke Palmpasenviering in Raamsdonk op 25 maart 2018

Afgelopen zondag 25 maart hebben de kinderen die dit jaar de Eerste Communie doen in de parochiekernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg gezamenlijk Palmzondag gevierd met de kinderen uit Raamsdonk, in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Ook alle scholen uit de drie parochiekernen hadden voor deze viering een uitnodiging ontvangen, en fijn dat er zoveel kinderen aanwezig waren tijdens deze viering. Dan weet je als werkgroep waar je het voor doet. Zo rond de klok van 10.45 uur kwamen ze met hun ouders, opa, oma met een prachtig versierde palmpaasstok (met dank aan Jarno van Gennip) in de hand de kerk binnen. Wat hebben jullie je best gedaan, wat waren de Palmpaasstokken mooi geworden, en wat hingen er lekkere dingen aan. Diaken Tobé was de voorganger tijdens deze Palmzondagviering en er waren momentjes tijdens de viering speciaal voor alle kinderen die in de kerk waren. Ze mochten aan het begin van de viering bij de palmwijding vooraan staan, en alle broodhaantjes op de palmpaasstokken werden als eerste van een palmtakje voorzien door dat er een klein palmtakje in werd gestoken. Daarna werd er met de kinderen een processie door de kerk gehouden waarbij de kruisdrager voorop ging en alle aanwezige kinderen er in een kleurrijke optocht met de palmpaasstok in hun hand erachteraan gingen.. Daarna werden alle palmpaasstokken op de trappen gelegd voor het priesterkoor. Het lijdensverhaal werd voorgelezen. En de voorbede werden gelezen door de communicanten Amber en Tom. En terwijl men in de kerk kon aansluiten bij de gaven, werd er door drie kinderen van de Hoge Waai te Raamsdonk de opbrengst van de vastenactie aangeboden. Een opbrengst die...

Vijfde Kinderbijeenkomst donderdag 22 maart om 18.30 uur.

Thema: De poort van samen eten. Na het woord van welkom, vertelde Willy in het kort aan de kinderen wat ze deze bijeenkomst konden verwachten. Daarna baden we gezamenlijk het Onze Vader,  een van de communicanten mocht voorbidden en gelukkig kennen steeds meer kinderen het Onze Vader uit hun hoofd. Zodat het ook steeds beter gelijktijdig gaat. Maria las het verhaal voor Vijf broden en twee vissen. En de Pastoor stelde hierna de kinderen vragen over het verhaal, en ging zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. Wat vertelde Jezus over het land van God? Wat deed Jezus voordat hij het brood en de vissen uitdeelde? En hoe is het mogelijk dat toen er al 5000 mensen van die vijf broden en twee vissen gegeten hadden er nog zoveel over was? Best moeilijke vragen voor deze leeftijd maar met een beetje hulp van de pastoor kwam het goed! Hierna namen we met de communicanten op het priesterkoor plaats. Daar vertelde de pastoor met behulp van afbeeldingen over de Goede Week. Vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus, en vormt zo een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruime zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De poort van samen eten is deze keer het thema en ook wij gingen samen eten. Tijdens de Eucharistieviering in de kerk wordt immers Brood gebroken en Wijn wordt gedronken als lichaam en bloed van Jezus Christus, om Jezus te...

Vierde Kinderbijeenkomst 15 maart om 18.30 uur

Thema: De poort van de gedroogde tranen. Willy heet de kinderen welkom, ze krijgen allemaal weer hun naamkaartje om en nemen plaats in de zijbeuk van de kerk. We oefenen wederom het Onze Vader. Maria leest het verhaal van Mara voor, waarna de pastoor het verhaal samen met de kinderen bespreekt. Groep 3, 2 en 1 gaan door de poort van de gedroogde tranen naar hun tafel. Boom der verzoening We doen allemaal wel eens wat fout. De communicanten bedenken wat ze een keer fout hebben gedaan en hoe ze dit weer goed kunnen maken? Ze schrijven het op een briefje en vouwen of rollen het dicht. Niemand gaat dit lezen. De briefjes worden tussen de knijpers in de boom gehangen. Hierna gaan we wat drinken en knutselen. Esther van de werkgroep Eerste Communie heeft ook voor dit jaar weer leuke knutselopdrachten bedacht die bij het thema van de avond passen. Deze keer gaan we een traan kleuren en de Palmpasen stok voorzien van een mooi kleurtje met crêpe papier. Voor de Palmpasen viering. Volgende keer gaan we hier mee verder. Zondag 25 maart is deze Palmpasen viering om 11.00 uur in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Jullie zijn hier van harte welkom!! Tot slot komt Kinderkoor Tinter o.l.v. van Floris en Eva en met aan het orgel Erik zingen, het lied van de poorten wordt helemaal gezongen. En de meeste kinderen weten dit al heel goed mee te zingen. Het was weer een succesvolle, leerzame en gezellige avond. Hulpmoeders, wederom bedankt voor jullie inzet! De vijfde kinderbijeenkomst is op 22 maart om...

Derde Kinderbijeenkomst donderdag 8 maart om 18.30 uur

Thema: De poort van de goede gaven. Na het woord van welkom, verteld Willy in het kort aan de kinderen wat ze deze bijeenkomst kunnen verwachten. Daarna bidden we gezamenlijk het Onze Vader, alle kinderen deden erg hun best om goed en gelijktijdig te bidden en dat is best moeilijk. Maria las het mooie verhaal voor maak je geen zorgen. Over Simon de visser die door Jezus werd uitgenodigd om met hem mee te gaan. ’Simon,’ zei hij, ‘laat je visnetten maar liggen. Wij gaan vissen naar mensen die willen luisteren naar mijn verhaal.’ Maria stelt ook deze bijeenkomst de vragen over het verhaal, en gaat zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. Wat letten ze goed op, de meest vragen worden goed beantwoord. We gaan richting het land van God en bij het betreden hiervan mogen ze allemaal iets noemen dat ze gratis gekregen hebben (regen, zon, sneeuw….. ze houden het makkelijk) Vandaag gaan de kinderen een zelf portret tekenen maken van silk-clay en deze zijn echt heel leuk geworden. Nog wat in het werkboekje gewerkt en gekleurd. En tot slot heeft Elly, ons zangtalent, met de kinderen de laatste tien minuten nog de eerste drie coupletten van het lied van de poorten geoefend. Een woord van dank aan onze hulpouders dankjewel! De 4de kinderbijeenkomst is op donderdag 15 maart om 18.30    ...

Tweede Kinderbijeenkomst donderdag 22 februari om 18.30 uur

Thema: De poort die altijd open is Na het woord van welkom, hebben we met de kinderen nog even over de eerste bijeenkomst en de presentatieviering gebabbeld. Hoe hebben ze het ervaren? Vonden ze het leuk om zichzelf in de kerk te mogen voorstellen, voor zoveel mensen? Altijd leuk om de reacties van de kinderen te horen! We hebben de regeltjes die we in de kerk (het huis van God) hebben herhaald. En ook het maken van een kruisteken, met welke hand en in de juiste volgorde werd nogmaals geoefend. Gezamenlijk baden we het Onze Vader. En het verhaal werd deze keer voorgelezen door Maria en ook hierbij is het erg belangrijk om goed op te letten. Want aansluitend stelt de pastoor hier vragen over, en met af en toe een beetje hulp werden deze goed beantwoord. Daarna gingen we de kinderen meten, dit is al i.v.m. de Eerste Heilige Communieviering. Per groepje betraden we het land van God door de poort die altijd open is. Na het bekertje ranja gingen we per groepje knutselen. En misschien weten jullie het al aan de verf die in de kleren terecht gekomen is. Een ovale doosje verven in regenboog kleuren. En tot slot heeft Elly onze zangtalent, met de kinderen de laatste tien minuten nog de eerste twee coupletten van het lied van de poorten geoefend. En geïnformeerd bij de kinderen of ze willen lezen tijdens de Eerste heilige Communieviering. We hebben weer genoten, succes met jullie huiswerk en tot 8 maart. Dankjewel voor onze hulpouders, geweldig fijn dat jullie erbij waren! De derde kinderbijeenkomst is op donderdag 8 maart om 18.30...

Zondag 18 februari 2018 Presentatie communicanten uit parochiekernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer

Sint Elisabeth Parochie 7 kinderen uit de parochiekern Geertruidenberg en 19 uit de kern Raamsdonksveer stelden zich voor in een mooie presentatie en het sacrament van het doopsel aan een communicant Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie, 26 kinderen zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 15 april 11.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste kinderbijeenkomst zijn al geweest. En tijdens de presentatie- uitlegviering afgelopen zondag 18 februari heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de O. L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Het thema van dit jaar is: ‘Welkom in het land van God’. De voorganger van deze presentatie- uitlegviering en tevens doopviering was Pastoor van der Laer. Na de opening van de viering werden alle kinderen door de Pastoor uitgenodigd om naar voren te komen om zich voor te stellen. En met een kort rijmpje vertelde ze in het kort hun naam en bijvoorbeeld hun hobby’s zoals zwemmen dinosaurussen, karate of van leuke avonturen houden. Er kwamen ontzettend leuke en verassende rijmpjes voorbij. Super om te horen! De namen van de a.s. communicanten zijn: Joanna Klop, Iris Luites, Isa Verschuren, Fenne van Dortmond, Sam Wiedenroth, Jayden Schellekens, Jens van Dijk, Thomas van Schijndel & Stijn van Schijndel, Zoë Havermans, Amber Struijs, Sjoerd Thiel, Reinout Henckens & Quintijn Henckens, Tijs Hovers, Eloise Broeders, Tom van Uijen, Leonardo Kivits en Wouter de Meijer uit de parochiekern Raamsdonkveer, En uit de kern Geertruidenberg:  Thiago van Biezen, Nikki Joore, Nina Berns, Bas Huijben, Ania Bernaciak, Charlotte Lormann, Seth Jansen. Allemaal hadden ze een thuis een mooie knutselopdracht...