parochieheader1Op 10 juli ontvingen het parochiebestuur en het pastoraal team een brief van bisschop Liesen, waarin de bisschop aangeeft dat hij kan instemmen met het parochieplan. Het parochieplan is een document dat beschrijft hoe we de parochie de komende jaren willen ontwikkelen. In het plan worden inhoudelijke keuzes gemaakt. Ook wordt beschreven wat de verwachtingen zijn voor de financiën, het personeel en de gebouwen in onze parochie. Team en bestuur zijn blij met de instemming van de bisschop en beschouwen die instemming als de eerste stap op weg naar uitwerking van de keuzes in het plan.

Voor het vervolg is echter de inbreng en steun van velen nodig. Daarom worden in het najaar (eind september en begin oktober) in alle parochiekernen bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten willen bestuur en pastoraal team graag met parochianen in gesprek over dit plan. De data en tijden zullen daarvoor binnenkort bekend worden gemaakt.

Het parochieplan is vanaf nu voor ieder die het interesseert te lezen.
Het plan kunt u hier downloaden: Parochieplan Sint Elisabethparochie

Ook de brief van bisschop Liesen kunt u zelf lezen.
De brief kunt u hier downloaden: Brief bisschop Liesen mbt het parochieplan