EHC 3Het nieuwe jaar is begonnen en wij van de werkgroep Eerste Heilige Communie zijn weer enthousiast gestart met het regelen van allerlei zaken m.b.t. die Eerste Heilige Communie. Ons enthousiasme voor het project `Door de Poort`en de daarbij horende bijeenkomsten willen we heel graag overbrengen op jullie en jullie ouders.

We gaan er dan ook vanuit dat jullie, maar zeker ook jullie ouders aanwezig zijn op alle voor jullie of voor hen bestemde bijeenkomsten. De voorbereidingen zullen uit ongeveer 6 bijeenkomsten voor de kinderen bestaan en 1 voor de ouders. We werken natuurlijk toe naar het hoogtepunt:

De Eerste Heilige Communieviering op zondag 29 mei 2016 

Je ouders kunnen je aanmelden als je na 1 januari 2007 of voor 1 oktober 2008 geboren bent, of als je nu in groep 4 zit. Ze kunnen dat doen door middel van het invullen van het aangehechte aanmeldformulier. Deze dient u in te leveren op de Pastorie aan de Sint Jozeflaan 3 te Raamsdonksveer (mag gewoon in de brievenbus!)

Voor de ouders, indien uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie doet zijn hier kosten aan verbonden. Voor ouders die geen kerkbijdrage betalen aan de parochie, wordt een bijdrage van ongeveer € 116,- gevraagd.

Belangrijke informatie

Op donderdag 13 februari 2016 om 19.30 uur vindt de ouderbijeenkomst plaats in de kerk via de zij-ingang tegenover het parochiecentrum. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De data voor de kinderbijeenkomsten, koorrepetitie, generale repetitie etc. ontvangt u tijdens deze ouderbijeenkomst.

Indien (door het aantal aanmeldingen) er 2 communievieringen plaatsvinden zal er tijdens de ouderbijeenkomst een loting plaatsvinden. Het definitieve tijdstip waarop uw kind de Eerste Heilige Communie doet, wordt op deze avond bekendgemaakt.
Wij hopen dat één en ander duidelijk is. Mocht dat niet zo zijn en heeft u nog vragen, neem dan contact op met Jessica Coolbergen, telefoonnummer 06-42506416 (liefst tussen 16.00 uur en 18.00 uur). Houdt u ook onze website en de Langstraat in de gaten?

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor de Eerste Communie in Raamsdonksveer.