Uitnodiging Informatieavond, Eerste Heilige Communie 2020

De data voor de vieringen van de Eerste Heilige Communie in de Sint Elisabethparochie voor het jaar 2020 zijn bekend. Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg is de communieviering zondag 7 juni in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. En voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank is de communieviering zondag 14 juni in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk te Hank. Pastoor Ceriani, sinds september 2019 pastoor van de Sint Elisabethparochie ziet graag een ander traject als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Zoals dat al in meerdere parochies in ons bisdom uitgevoerd wordt. Daarom wil hij graag voordat u besluit uw kind aan te melden, op een informatieavond uitleg geven over dit nieuwe traject. Deze uitnodiging is voor beide ouders van de communicant. Na deze avond kunt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, waarvoor u dan ook het benodigde formulier en de planning van de bijeenkomsten ontvangt. Deze avond is op dinsdag 7 januari 19.30 uur in het parochiecentrum te Raamsdonksveer. (Het parochiecentrum vindt u als u tussen het parochiesecretariaat St. Jozeflaan 3 en het DELA-gebouw naar achteren...

Caritascollecte december Kerstpakketten

We zien er elk jaar weer uit naar de gezellige dagen in de donkere tijd van het jaar. Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. Cadeautjes, lekker eten en mooie wensen voor onze dierbaren. Maar staan we er wel eens bij stil dat dit niet voor iedereen is weggelegd? In onze directe omgeving, soms veel dichterbij dan we denken, zijn er mensen die ook in deze dagen erg sober moeten leven. Trema Welzijn coördineert in onze parochie een kerstpakkettenactie. De opbrengst van deze caritascollecte gebruikt Trema om praktisch gevulde kerstpakketten te maken. Daarnaast gebruikt Trema de spullen die u achter in de kerk of in de pastorie kunt afgeven. De ontvangers zijn u daar zeker erg dankbaar voor. U kunt uw gift ook overmaken, o.v.v. Kerstpakketten op bankrekening NL35 RABO 0194 3944 09 Caritas Sint Elisabethparochie Alvast bedankt voor uw...

Vormselviering Sint Elisabethparochie 15 november 2019

Vrijdag 15 november ontvingen 23 kinderen van de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen, het sacrament van het vormsel in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerk te Hank. Op 24 september was de eerste bijeenkomst voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. Bijeenkomsten onder leiding van de pastores Ceriani en Waas en dames van de werkgroep met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. In de zes bijeenkomsten werden de jongeren voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De bijeenkomsten hadden krachtige thema’s, zoals ‘De Helper’, ‘Contact’, ‘Missie’, ‘Vuur’, ‘Ik geloof’ en ‘Uitdragen’. Bij het project horen ook 6 bewaarkaarten met daarop de katholieke basics: de zeven sacramenten, het Onze Vader, de tien geboden, de gave van de heilige Geest, de Geloofsbelijdenis en de zeven werken van barmhartigheid. Pastoor Ceriani vulde het project aan met verschillende gebeden, en een moment van boete en verzoening voor alle jongeren voor aanvang van de generale repetitie. Ook waren in het voorbereidingstraject twee zondagvieringen opgenomen en ‘Het Lopend Vuurtje’ de bisdom dag voor de vormelingen. 15 november was de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen de hoofdcelebrant tijdens de feestelijk vormselviering waar ook het hele pastorale team; Pastoor Federico Ceriani, Diaken Egbert Bornhijm, Diaken Wim Tobé, Pastoraal werker Kees Waas mee voorgingen om dit bijzondere moment met de vormelingen uit de zes verschillende parochiekernen te delen en te vieren. Na het welkomstwoord werd de viering ingeleid door een vormeling met de woorden: “Vormen – gevormd worden – zich vormen – vorm krijgen. Het sacrament van het Heilige Vormsel heeft met dit alles te maken. We worden groter, we veranderen....

Vormelingen dag Lopend vuurtje Bergen op Zoom

Afgelopen zaterdag 9 november zijn we met 11 jongeren, 5 ouders, twee dames van de werkgroep en pastoor Ceriani afgereisd naar Bergen op Zoom. Voor de jaarlijkse bisdom dag voor de jongeren die dat jaar kiezen om het heilig Vormsel te ontvangen. Een ontmoetingsdag dus voor alle vormelingen uit het bisdom Breda. In huize Pluijm was nog hard gewerkt aan een vlag met ons eigen Sint Elisabethlogo. Zodat iedereen kon zien welke parochie wij vertegenwoordigde. De dag begon om 10.00 uur met een eucharistieviering. Na de eucharistieviering werd de groep opgesplitst. De ouders vertrokken onder leiding van Marieke en pastoor Ceriani naar wijkcentrum ’t Fort, voor het ouders-programma van de dag. Waarin onder andere, ontmoeting met vicaris W Wiertz, een lunch, en de onderwerpen, geloof en vertrouwen, voorspoed en tegenwind op het programma stonden. De vormelingen vertrokken onder begeleiding van Willy voor het jongerenprogramma naar het Juvenaat. Wij begonnen met de lunch gevolgd door het vlammenspel. Vicaris P. Verbeek was voor de vormelingen hierbij aanwezig, en na het vlammenspel mochten de vormelingen vragen aan hem stellen. Een leuke spelshow sloot de dag in het Juvenaat af. Terug in de O.L.V. Lourdeskerk ontvingen de vormelingen en alle andere aanwezigen de zegen van de vicarissen P. Verbeek en W. Wiertz.  Waarmee de dag werd afgesloten. Onze Pastoor Ceriani had na afloop nog een korte ontmoeting met de jongeren. Hij maakte nog een mooie groepsfoto en bedankte eenieder voor zijn/haar aanwezigheid. Wij kijken terug om een mooie, leuke en goed georganiseerde...

Zesde en laatste jongerenbijeenkomst voor het Vormsel

Uitdragen! Was het thema van de zesde bijeenkomst. Na het woord van welkom en een gebed, blikt pastor Kees Waas met de jongeren terug op de afgelopen vijf bijeenkomsten. Wat weten ze nog? Nou verrassend veel, dus ze hebben allemaal keurig opgelet de afgelopen vijf bijeenkomsten! En dan de huiswerkopdracht leer de zeven gaven van de heilige Geest! Ook deze weten ze allemaal. Daarna gaat de pastor verder en waar nodig vult de pastoor hem aan. UITDRAGEN, Kees en de pastoor vertellen over hun eigen vormsel en het daarbij behorende voortraject. En vragen aan de jongeren waarom willen jullie gevormd worden? Ze krijgen allemaal 10 minuten om in een brief aan de bisschop te vertellen waarom ze gevormd willen worden. We gaan een paar van deze brieven ook naar de bisschop mailen! Hierna het verhaal, Het stof van je voeten. (Marcus 6,7-13) Deze tekst van Marcus is gekozen omdat erin wordt aangegeven hoe je kunt reageren wanneer je op weerstand stuit en geen gehoor vindt. Waar nodig wordt na het verhaal nog uitleg gegeven door de heren. Bagage voor je leven. Welke bagage vind je belangrijk om mee te nemen op je levensweg. De jongeren vullen de open stukjes……., in het gedicht; Bagage voor je leven. En waar de een praktisch denkt aan eten en drinken, vult een ander de lege stukjes met gevoel, liefde & verstand. Na een welverdiende pauze neem pastoor Ceriani het over. We luisteren naar het verhaal…. (Naar de Evangelist Lucas 15, 11-13) Waarna de pastor uitgebreid uitleg geeft over het verhaal. Gevolgd door de brief over de boeteviering voor de Vormelingen. Thuis mogen ze...