Herdertjestocht op Kerstavond 24 december in Geertruidenberg

  Gaan jullie mee op zoek naar het pasgeboren kind? Op kerstavond is de herdertjestocht in de parochiekern Geertruidenberg over de sfeervolle markt. Het kerstverhaal wordt met een tocht over de sfeervolle markt zichtbaar gemaakt. Alle kinderen zijn met hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom. En mogen verkleed als herder of engel, met de wegwijzers (de herders) van de herdertjestocht de Ster volgen, op zoek naar de kerststal. Zou kindje Jezus al geboren zijn? De herdertjestocht begint om 18.30 uur en we vertrekken vanaf de Gertrudis kerk aan de Venestraat 16 (open vanaf 18.15 uur) waar natuurlijk de welbekende kerstliedjes al te horen zijn. Na afloop is er warme chocomelk, met iets lekkers. Het zou ontzettend leuk zijn als jullie allemaal een lampion meenemen, en een kleine bijdrage voor onze knikengeltjes  Bij slecht weer blijven wordt het kerstverhaal in de kerk gespeeld.  Heeft u bezwaar dat u en/of uw kinderen gefotografeerd worden (voor gebruik website/Facebook en/of Langstraat/Elisabethbode) geef dit dan voor aanvang van de herdertjestocht...

KERST! Kleuterkerk 21 december 2019

 Op zaterdag 21 december, zijn de kerst kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabethparochie. Deze Kerst-kleuterkerkvieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor iedereen, die met deze kinderen meekomt. We gaan weer zingen, bidden, kaarsjes aansteken, en natuurlijk gaat Pastor Kees op bijzondere wijze het kerstverhaal ‘de geboorte van Jezus’ vertellen. Ook dit jaar nemen we ons kleine kerststalletje weer mee. Om tijdens het kerstverhaal de kleine beeldjes van Jozef en Maria en kindje Jezus in te plaatsen. Helpen jullie weer mee? Onze kleuterkerkvieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur, een kerstviering voor onze allerjongste met hun ouders en grootouders. We gaan ook een leuk kerst knutselopdrachtje maken. En na afloop is er ranja met een kersttraktatie voor onze jonge bezoekers. Natuurlijk is er na de kleuterkerkviering tijd om de kerststal in de kerk te bewonderen! Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen van zaterdag 21 december. De eerste kleuterkerkviering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur. Heeft u bezwaar dat u en/of uw kinderen gefotografeerd worden (voor gebruik website/Facebook en/of Langstraat/Elisabethbode) geef dit dan voor de viering door aan de dames van de werkgroep.  Tot 21 december. Werkgroep kleuterkerk Sint...

Uitnodiging Informatieavond, Eerste Heilige Communie 2020

De data voor de vieringen van de Eerste Heilige Communie in de Sint Elisabethparochie voor het jaar 2020 zijn bekend. Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg is de communieviering zondag 7 juni in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. En voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank is de communieviering zondag 14 juni in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk te Hank. Pastoor Ceriani, sinds september 2019 pastoor van de Sint Elisabethparochie ziet graag een ander traject als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Zoals dat al in meerdere parochies in ons bisdom uitgevoerd wordt. Daarom wil hij graag voordat u besluit uw kind aan te melden, op een informatieavond uitleg geven over dit nieuwe traject. Deze uitnodiging is voor beide ouders van de communicant. Na deze avond kunt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, waarvoor u dan ook het benodigde formulier en de planning van de bijeenkomsten ontvangt. Deze avond is op dinsdag 7 januari 19.30 uur in het parochiecentrum te Raamsdonksveer. (Het parochiecentrum vindt u als u tussen het parochiesecretariaat St. Jozeflaan 3 en het DELA-gebouw naar achteren...

Caritascollecte december Kerstpakketten

We zien er elk jaar weer uit naar de gezellige dagen in de donkere tijd van het jaar. Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. Cadeautjes, lekker eten en mooie wensen voor onze dierbaren. Maar staan we er wel eens bij stil dat dit niet voor iedereen is weggelegd? In onze directe omgeving, soms veel dichterbij dan we denken, zijn er mensen die ook in deze dagen erg sober moeten leven. Trema Welzijn coördineert in onze parochie een kerstpakkettenactie. De opbrengst van deze caritascollecte gebruikt Trema om praktisch gevulde kerstpakketten te maken. Daarnaast gebruikt Trema de spullen die u achter in de kerk of in de pastorie kunt afgeven. De ontvangers zijn u daar zeker erg dankbaar voor. U kunt uw gift ook overmaken, o.v.v. Kerstpakketten op bankrekening NL35 RABO 0194 3944 09 Caritas Sint Elisabethparochie Alvast bedankt voor uw...

Vormselviering Sint Elisabethparochie 15 november 2019

Vrijdag 15 november ontvingen 23 kinderen van de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen, het sacrament van het vormsel in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerk te Hank. Op 24 september was de eerste bijeenkomst voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. Bijeenkomsten onder leiding van de pastores Ceriani en Waas en dames van de werkgroep met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. In de zes bijeenkomsten werden de jongeren voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De bijeenkomsten hadden krachtige thema’s, zoals ‘De Helper’, ‘Contact’, ‘Missie’, ‘Vuur’, ‘Ik geloof’ en ‘Uitdragen’. Bij het project horen ook 6 bewaarkaarten met daarop de katholieke basics: de zeven sacramenten, het Onze Vader, de tien geboden, de gave van de heilige Geest, de Geloofsbelijdenis en de zeven werken van barmhartigheid. Pastoor Ceriani vulde het project aan met verschillende gebeden, en een moment van boete en verzoening voor alle jongeren voor aanvang van de generale repetitie. Ook waren in het voorbereidingstraject twee zondagvieringen opgenomen en ‘Het Lopend Vuurtje’ de bisdom dag voor de vormelingen. 15 november was de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen de hoofdcelebrant tijdens de feestelijk vormselviering waar ook het hele pastorale team; Pastoor Federico Ceriani, Diaken Egbert Bornhijm, Diaken Wim Tobé, Pastoraal werker Kees Waas mee voorgingen om dit bijzondere moment met de vormelingen uit de zes verschillende parochiekernen te delen en te vieren. Na het welkomstwoord werd de viering ingeleid door een vormeling met de woorden: “Vormen – gevormd worden – zich vormen – vorm krijgen. Het sacrament van het Heilige Vormsel heeft met dit alles te maken. We worden groter, we veranderen....