Bisdombedevaart 2019

In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus, die aan het eind van de vijfde eeuw leefde. We gaan naar de plaatsen waar hij zijn roeping beleefde en verdiepte: naar Subiaco en naar Monte Cassino. Het zijn bijzondere plaatsen in een indrukwekkend mooie omgeving. Tijdens de bedevaart bezoeken we verschillende grote benedictijnse abdijen, en op de terugreis bezoeken we de geboorteplaats van paus Johannes XXIII. Het bisdom Breda heeft al vaker bedevaarten georganiseerd. Met de bisschop van Breda gaan we voor de vijfde keer op reis om elkaar te ontmoeten, de onderlinge band te versterken en ons geloofsleven te verrijken. Deze bedevaart vindt plaats van 12 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019. De reis wordt verzorgd door Pelikaanreizen. U kunt zich nog tot 1 juni aanmelden voor deze bedevaart. Aanmelden kan via de website van het bisdom. Daar vindt u ook alle informatie over de bedevaart:...

Zesde bijeenkomst communicanten Raamsdonksveer en Geertruidenberg

BLIJF DIT DOEN.  Was het thema van de 6e kinderbijeenkomst als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars en maakten we een kruisteken en baden we het Onze Vader. Om nooit meer te vergeten, zo goed ging het! Gevolgd door enkele vragen. Waarom maken we eigenlijk een kruisteken, en waarom juist dit gebaar?  Het tweede stukje van de bijeenkomst blikten we terug op de vorige bijeenkomst en kwam de huiswerkopdracht tevoorschijn een om Uit te delen. Want de huiswerkopdracht die de kinderen, n.a.v. de vorige bijeenkomst hadden gekregen, was: Wat kun jij voor iemand anders doen? Schrijf dit op een briefje en maak van dit briefje een snoepje door het mooi in te pakken als b.v. een toffee. Deze ‘snoepjes’ hadden de kinderen bij en werden uitgedeeld, na het uitpakken werd ‘de inhoud’ voorgelezen. Er was ontzettend goed over nagedacht, klusjes doen, schoonmaken, de krant voorlezen enz. Geweldig!  Wat weet jij over Jezus Christus? Wederom een terugblik maar nu wat ze de afgelopen vijf bijeenkomsten over Jezus te weten waren gekomen. Met een beetje hulp wisten ze nog best veel en met de Paasdagen net achter de rug kwam er veel over het Paastriduüm op het whiteboard te staan. En dat kwam mooi uit want het verhaal van vandaag was……  Het laatste avondmaal. Het verhaal werd voorgelezen door Maria. Ook werden er weer vragen gesteld over het verhaal. De pastoor gaf de kinderen hierna goed uitleg over het breken en delen van het brood en het delen van de wijn. ‘Dit is mijn Lichaam’ en ‘Dit is mijn Bloed’. En waaraan...

Eerste Heilige Communieviering in Raamsdonk 5 mei 2019

Op zondag 5 mei om 11.00 uur was de eerste van de drie Eerste Heilige Communievieringen in de Sint Elisabethparochie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk beten de spits af. De H. Bavokerk was voor deze feestelijke gebeurtenis door de ouders en de dames van de werkgroep prachtig versierd. Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.30 aan in de H. Bavokerk. Na het aansteken van hun doopkaars, was het verzamelen in de doopkapel. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit, onder de mooie bogen door, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. Maar de communicanten vervulde deze viering ook veel taakjes. Ze zongen mee in het gelegenheidskoortje, ze hadden allemaal een leesopdrachtje en ze mochten de tafel mee klaarmaken. Dus de mooie gekleurde stoeltjes waren niet altijd bezet. Op meerdere momenten tijdens de viering pakte de pastoor de losse microfoon om rechtstreeks tot de communicanten te kunnen spreken. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door twee ouders en de evangelielezing over vijf broden en twee vissen, was herkenbaar voor de kinderen omdat het ook in het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ voorkwam. Na de lezingen had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over de beide lezingen. Het mooiste moment voor de communicanten is en blijft natuurlijk wanneer zij één voor één, begeleidt door hun ouders en eventueel broertjes en zusjes door het middenpad van achter uit de kerk naar voren lopen, om voor de allereerste keer van pastoor John van der Laer de gewijde hostie...