Vijfde bijeenkomst communicanten Geertruidenberg en Raamsdonksveer

Vijf broden en twee vissen. Dit was het thema van de vijfde bijeenkomst met de communicanten. Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars en maakten we een kruisteken en baden we het Weesgegroet en het Onze Vader. Dit gaat heel goed, complimenten voor alle kinderen. Hierna blikken we terug op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Wat hadden ze ingevuld bij ‘Vriendschap is…’ De strookjes voor de slinger, die ze thuis hadden gemaakt, werden verzameld. Een paar kinderen zijn thuis hard aan het werk geweest en hebben een grote slinger gemaakt van zelfs twaalf meter. Hiermee kunnen we mooi de kerk mee versieren voor de Eerste Heilige Communieviering. Op je bordje De kinderen kregen allemaal een kartonnen bordje van Elly. En Willy!! Dat weten de kinderen al, die is erg nieuwsgierig. Willy stelde vragen als: Hoe doen jullie het thuis met eten? Waar zitten jullie als je eet? Met wie eet je? En eet je ook weleens ergens anders b.v. op school? En wat eet je graag als je jarig bent? Daarna mochten ze op het bordje gaan tekenen in drie rondes. De eerste ronde mochten ze hun feest-eten erop tekenen. Het bordje ging verder naar de buurman of buurvrouw en die mocht in de tweede ronde twee de mensen, die hij of zij graag erbij had, erbij tekenen. Het bordje ging weer verder en de derde mocht de slingers en ballonnen erbij tekenen. Deze opdracht was als voor bereiding op het verhaal dat Maria hierna voorlas ‘VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN’. De pastoor stelde vragen over het verhaal want, vijfduizend mensen te eten geven met vijf broden...

Gezamenlijke Palmpasenviering in Raamsdonk

Afgelopen zondag 14 april hebben de kinderen, die zich dit jaar aan het voorbereiden zijn op de Eerste Heilige Communie, in de parochiekernen Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Raamsdonk gezamenlijk Palmzondag gevierd in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Zo rond de klok van 9:15 uur kwamen ze met hun ouders, opa, oma, broertjes en zusjes met een prachtig versierde palmpaasstok in de hand naar de kiosk bij de H. Bavokerk te Raamsdonk. Want deze Palmzondagviering begon buiten bij de kiosk. Na de opening en begroeting door pastoor Van der Laer, werden de palmtakjes en de palmpaasstokken gezegend door de pastoor. Toen de pastoor zijn wijwaterkwast gebruikte voor de zegening, kwam er een grote glimlach op zijn gezicht, want de kinderen schrokken toch wel van het gewijde water dat op hun afkwam. En de reacties waren dan ook een lach waard. Het buitengedeelte van de viering werd afgesloten met het evangelie van de intocht. Vervolgens gingen we met de kinderen en alle andere mensen achter het kruis aan in processie de kerk binnen. Waar koster Piet de deuren al had opgezet. Daarna werden alle palmpaasstokken op de trappen gelegd voor het priesterkoor. De palmtakjes werden uitgedeeld aan de mensen in kerk. Daarna ging iedereen zitten. Na de eerste lezing werd het Passieverhaal voorgelezen. Terwijl iedereen later in de viering kon aansluiten bij de gaven, werd door Stefan, Amauri en Julie, (drie a.s. communicanten) van basisschool de Hoge Waai te Raamsdonk, de opbrengst van de Vastenactie aangeboden. Alle drie wisten ze goed onder woorden te brengen waar de Vastenactie dit jaar bestemd is. ‘Ze zouden goede ambassadeurs zijn voor de Vastenactie’: zei...

Zesde bijeenkomst communicanten Raamsdonk

Blijf dit doen. Afgelopen woensdag was de zesde en tevens laatste bijeenkomst voor de communicanten uit Raamsdonk. Eind deze week begint een schoolvakantie van twee weken en op de laatste dag van die vakantie 5 mei is het voor deze 11 kinderen zover. Hun grote dag! Na het woord van welkom en het verzamelen van de thuisopdracht, gingen we richting de doopkapel. De bidkaars werd aangestoken en we maakten een kruisteken. Wat teken je dan in de lucht en waarom maken we juist dit gebaar? Ria hielp de kinderen een beetje op weg, want soms zijn het voor de jonge kinderen toch best moeilijke vragen. Het verhaal ‘Het laatste avondmaal’ werd voorgelezen en hierover stelde Ria vragen en werd door middel van vragen dieper op ingegaan. Ria las, het lied ‘Brood en Wijn’ voor. Over ‘Brood en Wijn’, ‘Blijf dit doen’ en ‘Denk aan mij’ hadden we in de vorige bijeenkomst al uitgebreid besproken met het bakken van brood. En later aan tafel met het delen van het brood en het drinken van de ‘wijn’ (vruchtensap uit een wijnglas). Ria, oefende in deze bijeenkomst ook het aannemen van de hostie met de kinderen. Ze deed voor hoe het hoort. Handjes gevouwen naar voren komen, een bordje maken en met je schrijfhand (de rechterhand) onder de linkerhand, zodat je met de rechterhand nadat je ‘Amen’ hebt gezegd de hostie in je mond kunt stoppen waarna je rustig naar je plaats terugloopt, gaat zitten en even in stilte bidt. Het valt niet mee om ‘alsof’ te oefenen. Maar a.s. woensdag doen we dat met de generale repetitie nog een keer ‘alsof’....