‘Manna’ 2e Kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonk

Rond 14.00 uur waren alle kinderen weer aanwezig op de pastorie in Raamsdonk. We begonnen de bijeenkomst in de doopkapel van de H. Bavokerk waar de naamkaartjes al klaar hingen, zodat de kinderen wisten waar hun plekje was en van sommigen hing ook het fotolijstje er al bij. Ria opende met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken. Hierna blikte de pastoor met de kinderen terug op de vorige bijeenkomst. Wat wisten ze er nog van en welke bijzondere naam had God? De vingers staken hoog in de lucht. Ze wisten het nog ‘IK ZAL ER ZIJN’ was zijn naam. Ria las het verhaal uit het werkboekje van de kinderen ‘MANNA’ voor. Wat mopperde de mensen in het verhaal, ze hadden dorst, en honger… maar ‘IK ZAL ER ZIJN’ was er voor de mensen en ze kregen waar ze om vroegen 40 jaar lang, Manna noemden ze het brood dat ‘IK ZAL ER ZIJN’ hun te eten gaf. Ook over het verhaal stelde de pastoor vragen en ook deze keer bewezen de kinderen dat ze erg goed opgelet hadden. De volgende stap die we maakten tijdens deze bijeenkomst was een rondleiding door de kerk wat is er allemaal te zien. Ria leidde de kinderen rond en vertelde vanaf het wijwaterbakje tot de Godslamp en zelf het geheim in het altaar werd niet vergeten. En zo vloog de bijeenkomst voorbij. Terug in de pastorie mochten alle kinderen iets waar ze weleens over mopperden in de mopperpot stoppen en bij Sandra in een minipotje wat tuinkers zaaien. Wij zijn benieuwd of de zaadjes...

Nieuw altaarkleed in de Bavokerk te Raamsdonk

Ieder jaar met Kerstmis organiseert de parochiekern Raamsdonk een extra collecte. Deze collecte wordt dan aan de parochiekern aangeboden ter besteding aan een bepaald doel in de parochiekern. In 2016 hebben we gecollecteerd voor een bijdrage aan een nieuw te bouwen urnenmuur op de begraafplaats. Deze hebben we in 2018 kunnen realiseren en momenteel is deze in gebruik genomen. In 2017 hebben we gecollecteerd voor een nieuw altaarkleed. Dit leek in eerste instantie vrij gemakkelijk te realiseren, maar wat bleek, ons altaar heeft wel een heel afwijkende maat. Het was dus niet een kwestie van bestellen maar we zijn op zoek gegaan naar een andere oplossing. Uiteindelijk is het altaarkleed er gekomen. We hebben de stof zelf gekocht en op maat gemaakt en daarna heeft borduuratelier Elonsa uit Raamsdonksveer het geborduurd. Het resultaat mag er zijn en het kleed is inmiddels, namens de parochianen aangeboden aan de parochiekern. De PKC Raamsdonk wil dan ook iedereen bedanken die meegeholpen hebben bij het tot stand komen van ons nieuw altaarkleed. Kom zondags eens een keer naar de Bavokerk om het resultaat te...

Eerste bijeenkomst ter voorbereiding van de Eerste Heilige Communie te Raamsdonk

11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. Die plaats vindt in H. Bavokerk, te Raamsdonk op zondag 5 mei om 11.00 uur.  De ouders hadden op 31 januari al uitgebreid uitleg gehad van de pastoor en de dames van de werkgroep op de eerste ouderavond en nu was het op de woensdagmiddag 13 februari de beurt aan de kinderen. De werkgroep werkt in de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie dit jaar met een geheel nieuw project, BLIJF DIT DOEN! Dit project bestaat uit zes bijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communieviering. Deze eerste bijeenkomst had als titel DE NAAM VAN GOD. Na een woord van welkom door de dames van de werkgroep, gingen we met de kinderen naar de doopkapel. Met het doopsel ontvang je, je eerste sacrament. Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. En worden je namen in het doopboek opgenomen. In de doopkapel staken we eerst de bidkaars aan en maakten we het kruisteken. Waarna Ria het verhaal ‘De Naam van God’ voorlas aan de kinderen. Het verhaal over Mozes die op een dag met zijn kudde aankomt bij een berg, de berg van God. Mozes ziet daar een doornstruik de vlammen slaan eruit, maar de struik verbrandt niet. Dan klinkt een stem uit de doornstruik, het is de stem van God. Mozes krijgt een opdracht van God. Mozes durft daar nog geen ja op te zeggen. Hij wil zeker weten wie tot hem spreekt. En vraagt: hoe heet u? Wat is uw naam? Ik heet: IK ZAL ER ZIJN, zegt God. Dat...

Eerste kinderbijeenkomst als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

18 kinderen uit de parochiekernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. Deze vindt plaats in O.L.V. Hemelvaartkerk, te Raamsdonksveer op zondag 19 mei om 10.00 uur. Nadat hun ouders al een keertje op bezoek waren geweest bij de pastoor en de dames van de werkgroep, als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van hun kinderen, waren nu de a.s. communicanten zelf aan de beurt. De 1e kinderbijeenkomst was op donderdag 7 februari. Dit jaar werkt de werkgroep, ter de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, met een geheel nieuw project, BLIJF DIT DOEN! En dit project bestaat uit zes bijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communieviering. Deze eerste bijeenkomst had als titel DE NAAM VAN GOD. We openden de eerste bijeenkomst met het maken van een kruisteken en stelde ons aan elkaar voor door de namen te klappen. Daarna luisterden we naar Maria die het verhaal ‘De Naam van God’ voorlas aan de kinderen. Het verhaal over Mozes die op een dag met zijn kudde aankomt bij een berg, de berg van God. Mozes ziet daar een doornstruik de vlammen slaan eruit, maar de struik verbrandt niet. Dan klinkt een stem uit de doornstruik, het is de stem van God. En Mozes krijgt een opdracht van God. Mozes durft daar nog geen ja op te zeggen. Hij wil zeker weten wie tot hem spreekt. En vraagt; hoe heet u? Wat is uw naam? Ik heet: IK ZAL ER ZIJN, zegt God. Dat is mijn Naam. Zo wil ik voor altijd heten. Daarna vertelden we de kinderen over de lange tocht die Mozes met het volk...