Vormsel Sint Elisabethparochie 23 november 2018

Begin maar gewoon Begin maar gewoon op hoop van zegen, zonder antwoord op je vraag. Ook al heb je straks wind tegen, dwaal je over vreemde wegen. Maak de start vandaag! Als we nu eens zouden opstaan, enthousiast en heel spontaan? Als we nu eens zouden opstaan:  dat steekt de anderen vast aan! Samen werken aan de vrede, samen letten op gevaar… Samen aan iets nieuws gaan bouwen, samen zorgen voor elkaar. Als we nu eens zouden opstaan en dan samen verder gaan, komt de wereld in beweging…. kan er zelfs een wave ontstaan! Begin maar gewoon Begin maar gewoon op hoop van zegen, zonder antwoord op je vraag. Ook al heb je straks wind tegen, dwaal je over vreemde wegen. Maak de start vandaag! Als een windvlaag, telkens verder, als een vloedgolf met elkaar, golft een wave door heel de wereld; dan weer hier en dan weer daar. Mensen worden dan bewogen; mensen zien elkaar weer staan. Mensen raken dan bevlogen om geestdriftig door te gaan. Als we samen zouden opstaan en in dié geest verder gaan, brengen we iets in beweging, kan er zelfs iets nieuws ontstaan! Begin maar gewoon Begin maar gewoon op hoop van zegen, zonder antwoord op je vraag. Ook al heb je straks wind tegen, dwaal je over vreemde wegen. Maak de start vandaag!   Nyncke Sweep, Luuk de Jongh, Alvin de Meijer, Sophie Peters, Senna Stoop, Jens van der Pluijm, Veerle Woestenburg, Emma van Strien, Meggie Crielaard, Guusje Kruitwagen, Marnix Pullen en Marcel van Velthoven. Zij ontvingen afgelopen vrijdag 23 november het Heilig Vormsel van Emeritus deken P. de Rooij. Emeritus deken P. de Rooij...

Vijfde & zesde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.

Ik geloof! Was het thema van de vijfde bijeenkomst. Silhouet van een gelovig mens Kun je aan iemand zien, of kun je horen of merken of iemand een gelovig mens is? Hoe zouden mensen aan ons kunnen zien dat we geloven in God?Reisgenoten We spraken over de weg van het geloof als we denken aan de weg van ons leven (eerste bijeenkomst). Soms wandelen we alleen op die weg, maar vaak ook samen. Die weg is niet altijd gemakkelijk. We mogen groeien in geloof en elkaar daarbij helpen als reisgenoten onderweg. Tijdens de Vormselviering zijn er drie belangrijke momenten: 1e De bevestiging van het geloof, 2e De handoplegging, 3e Zalving met het heilig Chrisma De geloofsbelijdenis, de handoplegging en de zalving met heilig Chrisma Tijdens deze bijeenkomst zijn we op deze onderdelen in de Vormselviering dieper ingegaan. Wat is de geloofsbelijdenis en wat zeggen we dan. Wat spreekt ons hierin aan en wat niet. Wat gebeurt er bij de handoplegging en waarom is dat? Waarom denken ze dat ze met olie(chrisma) gezalfd worden bij het ontvangen van de heilige Geest? Zoals de zalf in je huid trekt, zo wordt je met de Geest doordrenkt. Hij dringt door in je binnenste. Onzichtbaar misschien, maar wel aanwezig. Uitdragen! was het thema van de zesde bijeenkomst. Deze bijeenkomst was er voor de vormelingen bijzonder bezoek: Vormheer Emeritus Deken / Pastoor P. de Rooij kwam deze avond kennismaken. Hij heeft deze bijeenkomst uitvoerig met de vormelingen gesproken en samen met pastoor van der Laer en pastor Waas de opdrachten van de zesde bijeenkomst doorgenomen. Ga weg en schudt het stof van je voeten… (Marcus 6,7-13)...

Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos

Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos Tijdens de ‘Sint Elisabethviering’, de feestelijke eucharistieviering waarin we de patrones van onze parochie bijzonder gedenken,  werden door pastoor van der Laer voor de tweede maal twee ‘Elisabethrozen’ uitgereikt aan parochianen die zich in het spoor van de heilige Elisabeth binnen onze parochie gedurende jaren verdienstelijk hebben gemaakt ten dienste van de ander en de gemeenschap. U kent de legende: toen Elisabeth op een dag vanuit het kasteel met brood, verstopt onder haar mantel, op weg was naar de armen vroeg haar zwager haar mantel open te slaan. Toen Elisabeth dat deed bleek dat zij geen brood, maar prachtige rozen onder haar mantel had. Dit verhaal staat bekend als ‘het rozenwonder’ en is de reden dat St. Elisabeth vaak wordt afgebeeld met een bos rozen in haar armen. Dit jaar werden er rozen uitgereikt aan de heer Leo Schalken uit de kern Dussen en aan mevrouw Ria Jansen uit de kern Raamsdonk. Leo is vele jaren actief geweest in het kerkbestuur van de toenmalige parochie H. Maria Geboorte en later in de PKC Dussen. Hij was en is vooral de man van het onderhoud in en rond de kerk in Dussen. Daarnaast is hij collectant, bezorger van het parochieblad en werkt hij mee aan de verspreiding en bezorging van het materiaal in het kader van de actie kerkbalans. Sinds zijn pensionering is hij ook contactpersoon voor het onderhoud van de begraafplaats naast de kerk en contactpersoon voor de garageboxen onder de kerk. Rond Kerstmis coördineert hij het bestellen en plaatsen van de kerstbomen. Als lid van het CDA was hij betrokken bij de gemeentepolitiek...

‘A Festival of Lessons and Carols’

Bijzonder Kerstconcert door Jonge zangers in Raamsdonkse Sint-Bavokerk Op zondag 16 december vindt om 15.00 uur in de Raamsdonkse Sint-Bavokerk een heel bijzonder kerstconcert plaats: ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’. Tijdens deze uit Engeland afkomstige kersttraditie wordt het bijbelverhaal verteld van het vanaf Adam en Eva tot aan de Geboorte van Christus met kerst in negen episoden uit de bijbel, afgewisseld met bijpassende koorzang, samenzang van bekende Christmas Carols en orgelmuziek. Net op tijd naar Raamsdonk gehaald vóór de Brexit? Dit bijzondere kerstconcert wordt georganiseerd door de Sint-Elisabethparochie, samen met twee jonge kerkkoren uit onze regio. Uit onze eigen parochie komt het inmiddels landelijk bekende RK Jongerenkoor YRDV.  Dit jonge koor richt zich als een van de weinige jongerenkoren op het uitvoeren van klassieke muziek. Zij maakten in 2015 een concertreis naar Rome worden regelmatig uitgenodigd voor optredens in heel Nederland. Daarnaast zingt een van de ‘huiskoren’ van de Oosterhoutse Catharina-parochie: de Capella Catherina. Dit jonge kamerkoor gaf 6 jaar geleden al eens een concert in Raamsdonk.  Het repertoire bestaat inmiddels uit vele composities uit de schat der eeuwen. Beide koren waren een aantal keer op de Nederlandse TV te horen en te zien. Omdat ze allebei onder leiding staan van Jan Willems, kunnen ook veel stukken samen gezongen worden, waardoor een stevige koorklank ontstaat. Zo hoort u koorwerken van Rutter, Leighton, Lauridsen en Willcocks. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om bij de samenzanggedeelten uw stem te laten horen! Bij deze speciale Kerstuitvoering in de Sint-Bavokerk zullen ook de bijzondere orgels van de Bavokerk solistisch te horen zijn (in werk van Buxtehude, Bach en Daquin). Verder...

Geloven is het leven vieren, Lopend Vuurtje 2018.

  Afgelopen zaterdag zijn we vanuit de Sint Elisabethparochie met enkele jongeren en ouders afgereisd naar Bergen op Zoom, voor ‘het Lopend Vuurtje’. Dit is een afwisselende dag speciaal voor alle vormelingen in het bisdom Breda. Met veel actie en soms heel stil ontdekken de vormelingen de kracht van de Heilige Geest. Ook voor hun ouders is er op deze dag een speciaal programma. We begonnen deze dag met een eucharistieviering in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Celebrant in deze viering was Vicaris W. Wiertz; de bisschop was helaas ziek. In deze eucharistieviering stond de Heilige Geest centraal; in zang, en in de preek van de vicaris, waarin hij sprak over blazen in je hand en blazen in een zakdoek. Zo blaast ook de bisschop in de Goede Week over het Chrisma, waarbij hij bidt dat de geest van God neer mag dalen over het Chrisma. Chrisma, waar de vormelingen tijdens het Vormsel ook mee gevormd worden. De bisschop of een andere vormheer spreekt dan de woorden “Ontvang de zegen van de Heilige Geest, de gave Gods”.  De vicaris sloot de eucharistieviering af met de woorden “Geloven is het leven vieren”, waarna we allemaal “lang zal hij leven” voor een jarige zongen. De vormelingen gingen aansluitend naar het Juvenaat (middelbare school) waar hun eigen programma zou plaatsvinden en de ouders verhuisden naar een wijkcentrum voor een lunch en een programma speciaal voor de ouders en de begeleiders. Ouders en begeleiders kregen de boodschap mee: schep ruimte om te ontdekken wat de Benedictijnse wijze van leven en werken mogelijk voor de vormelingen en het gezin kan betekenen. Ook...