Cursus in Taal & Teken

“De liturgie van de katholieke kerk ontvouwt zich in woorden en muziek, in tekens en gebaren, in kleding en kleur, in beeldende kunst en architectuur.” Dat is de eerste zin van het boekje ‘In Taal & Teken, liturgie in de katholieke kerk’, dat pastoor Han Akkermans enige jaren geleden geschreven heeft. Aan de hand van dit boekje zal hij komend werkjaar hierover een cursus houden.  Per bijeenkomst zal een gedeelte van het boekje behandeld worden. De bijeenkomsten staan gepland op woensdagavonden: 26 september 24 oktober 21 november 19 december telkens van 19.30 tot 21.00 uur, in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout Om de cursus te kunnen volgen, is het van belang het boekje aan te schaffen. Dat is voor 7,50 euro verkrijgbaar op het Parochiesecretariaat. Markt 17, Oosterhout. Als u aan de cursus wilt deelnemen, meld u dan aan bij het parochiesecretariaat: Telefoon 0162-432.339 of per e-mail...