Stille Omgang 17 maart 2018

De Stille Omgang werd dit jaar gehouden te Amsterdam in het weekend van 17-18 maart 2018. De geschiedenis van de Stille Omgang op 15 maart 1345. In een huis aan de Kalverstraat lag een man op bed die stervende was. Hij liet een Priester komen om de Sacramenten der stervende te ontvangen. Nadat Hij de Heilige Hostie had ontvangen, moest hij braken. Het braaksel waarin de hostie zat, werd in het haardvuur geworpen. De volgende morgen ontdekte zijn echtgenote dat de hostie ongeschonden was .De Pastoor haalde de hostie op en bracht die naar de Oude kerk, waarna de hostie op wonderbaarlijke wijze weer terug keerde naar de woning van de zieke man. Dit herhaalde zich twee maal. Dit gold als een bevestigend mirakel, waarmee werd aangegeven dat men hier de hand van God diende te herkennen. De plaats waar het eerste Mirakel was gebeurd, moest men inrichten als een heiligdom. De betrokkenen handelden dien overeenkomstig en verbouwde de woning met daarin de haardstede tot een devotie of bedevaart kapel: Kapel van de Heilige Stede. Vanaf die tijd vind er jaarlijks de bedevaartplaats op die datum. In het begin werd de Stille Omgang gelopen door de mannen en oudere jongens.Veel later, ongeveer in de jaren 60 van de vorige eeuw, konden de vrouwen en oudere meisjes er ook aan deel nemen. De route loopt vanaf het Spui door de straten van het centrum naar de Kalverstraat en men staat dan even stil voor het pand waar vroeger Het mirakel is gebeurd. Het is herkenbaar aan de steen linksboven waarin het jaar 1345 is gegroefd. De Organisatie van de Stille Omgang organiseert de...

Gezamenlijke Palmpasenviering in Raamsdonk op 25 maart 2018

Afgelopen zondag 25 maart hebben de kinderen die dit jaar de Eerste Communie doen in de parochiekernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg gezamenlijk Palmzondag gevierd met de kinderen uit Raamsdonk, in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Ook alle scholen uit de drie parochiekernen hadden voor deze viering een uitnodiging ontvangen, en fijn dat er zoveel kinderen aanwezig waren tijdens deze viering. Dan weet je als werkgroep waar je het voor doet. Zo rond de klok van 10.45 uur kwamen ze met hun ouders, opa, oma met een prachtig versierde palmpaasstok (met dank aan Jarno van Gennip) in de hand de kerk binnen. Wat hebben jullie je best gedaan, wat waren de Palmpaasstokken mooi geworden, en wat hingen er lekkere dingen aan. Diaken Tobé was de voorganger tijdens deze Palmzondagviering en er waren momentjes tijdens de viering speciaal voor alle kinderen die in de kerk waren. Ze mochten aan het begin van de viering bij de palmwijding vooraan staan, en alle broodhaantjes op de palmpaasstokken werden als eerste van een palmtakje voorzien door dat er een klein palmtakje in werd gestoken. Daarna werd er met de kinderen een processie door de kerk gehouden waarbij de kruisdrager voorop ging en alle aanwezige kinderen er in een kleurrijke optocht met de palmpaasstok in hun hand erachteraan gingen.. Daarna werden alle palmpaasstokken op de trappen gelegd voor het priesterkoor. Het lijdensverhaal werd voorgelezen. En de voorbede werden gelezen door de communicanten Amber en Tom. En terwijl men in de kerk kon aansluiten bij de gaven, werd er door drie kinderen van de Hoge Waai te Raamsdonk de opbrengst van de vastenactie aangeboden. Een opbrengst die...

Vijfde Kinderbijeenkomst donderdag 22 maart om 18.30 uur.

Thema: De poort van samen eten. Na het woord van welkom, vertelde Willy in het kort aan de kinderen wat ze deze bijeenkomst konden verwachten. Daarna baden we gezamenlijk het Onze Vader,  een van de communicanten mocht voorbidden en gelukkig kennen steeds meer kinderen het Onze Vader uit hun hoofd. Zodat het ook steeds beter gelijktijdig gaat. Maria las het verhaal voor Vijf broden en twee vissen. En de Pastoor stelde hierna de kinderen vragen over het verhaal, en ging zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. Wat vertelde Jezus over het land van God? Wat deed Jezus voordat hij het brood en de vissen uitdeelde? En hoe is het mogelijk dat toen er al 5000 mensen van die vijf broden en twee vissen gegeten hadden er nog zoveel over was? Best moeilijke vragen voor deze leeftijd maar met een beetje hulp van de pastoor kwam het goed! Hierna namen we met de communicanten op het priesterkoor plaats. Daar vertelde de pastoor met behulp van afbeeldingen over de Goede Week. Vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus, en vormt zo een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruime zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De poort van samen eten is deze keer het thema en ook wij gingen samen eten. Tijdens de Eucharistieviering in de kerk wordt immers Brood gebroken en Wijn wordt gedronken als lichaam en bloed van Jezus Christus, om Jezus te...

Vierde Kinderbijeenkomst 15 maart om 18.30 uur

Thema: De poort van de gedroogde tranen. Willy heet de kinderen welkom, ze krijgen allemaal weer hun naamkaartje om en nemen plaats in de zijbeuk van de kerk. We oefenen wederom het Onze Vader. Maria leest het verhaal van Mara voor, waarna de pastoor het verhaal samen met de kinderen bespreekt. Groep 3, 2 en 1 gaan door de poort van de gedroogde tranen naar hun tafel. Boom der verzoening We doen allemaal wel eens wat fout. De communicanten bedenken wat ze een keer fout hebben gedaan en hoe ze dit weer goed kunnen maken? Ze schrijven het op een briefje en vouwen of rollen het dicht. Niemand gaat dit lezen. De briefjes worden tussen de knijpers in de boom gehangen. Hierna gaan we wat drinken en knutselen. Esther van de werkgroep Eerste Communie heeft ook voor dit jaar weer leuke knutselopdrachten bedacht die bij het thema van de avond passen. Deze keer gaan we een traan kleuren en de Palmpasen stok voorzien van een mooi kleurtje met crêpe papier. Voor de Palmpasen viering. Volgende keer gaan we hier mee verder. Zondag 25 maart is deze Palmpasen viering om 11.00 uur in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Jullie zijn hier van harte welkom!! Tot slot komt Kinderkoor Tinter o.l.v. van Floris en Eva en met aan het orgel Erik zingen, het lied van de poorten wordt helemaal gezongen. En de meeste kinderen weten dit al heel goed mee te zingen. Het was weer een succesvolle, leerzame en gezellige avond. Hulpmoeders, wederom bedankt voor jullie inzet! De vijfde kinderbijeenkomst is op 22 maart om...

Kleuterkerk, 14 april 2018. Zoeken en vinden!

Zaterdag 14 april, zijn weer de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie. Deze kleuterkerk vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor iedereen, die met deze kinderen meekomt. We gaan weer zingen, bidden, kaarsjes aansteken, luisteren naar een mooi verhaal, en zoeken want in de kerk is ontzettend veel te vinden! En deze keer, gaan we kleuterkerk vieren in Hank en in Raamsdonk. Dus we gaan niet alleen zoeken in kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Hank, maar ook zoeken in de H. Bavo kerk te Raamsdonk we hopen natuurlijk dat we ook daar vele van onze trouwe bezoekertjes mogen ontmoeten. Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur. En na afloop is er ranja met iets lekkers voor onze jonge bezoekers. Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen van zaterdag 14 april en op www.sintelisabethparochie.nl of www.olvhemelvaart.nl kunt u de foto’s zien van een eerdere kleuterkerk viering. De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonk in de H. Bavo kerk om 18.30 uur. Tot dan. Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie....