Over het verwelkomen van Sinterklaas in de parochie

Medio november komt Sinterklaas in het land. Het is goed gebruik dat de Sint op de vele plekken waar hij komt, van harte welkom wordt geheten. Ook in de Parochie Sint Elisabeth in Raamsdonksveer is de Sint, zoals alle jaren, van harte welkom. Dit laat de parochie weten naar aanleiding van vragen. Pastoor John van der Laer zal Sinterklaas graag van harte welkom heten, wanneer deze op bezoek komt in Raamsdonksveer. In gesprek met verschillende betrokkenen wordt hiervoor dit jaar een nieuwe vorm gezocht, vanuit respect voor de liturgie en met het gebruikelijke warme welkom aan de Sint. Pastoor John van der Laer, die medio 2016 aantrad als pastoor van de parochie, sprak hierover in de eerste helft van 2017 met de parochiekerncommissie. Aanleiding was de eucharistieviering, waarin Sinterklaas vorig jaar werd verwelkomd. In een evaluatie heeft de pastoor vastgesteld dat enkele belangrijke liturgische bepalingen onvoldoende aan bod kwamen en meer aandacht vragen. In de viering van de heilige Mis in de parochie is de pastoor de celebrant. Krachtens zijn priesterwijding spreekt hij de bepaalde liturgische teksten uit en verricht hij de bepaalde liturgische handelingen. Op deze wijze stelt de priester Christus present. Dit heilige gebeuren vraagt om zorgvuldigheid en respectvolle omgang. De parochie heet de Sint graag van harte welkom. Sint Elisabethparochie Postadres: Sint Jozeflaan 3 4941 GP...

MARIAZANGAVOND GEWELDIG SUCCES

Woensdag 4 oktober jongstleden vond in onze parochie voor de eerste keer een Mariazangavond plaats. Deze avond stond in het teken van OLVrouw van Fatima. Op 13 mei 2017 was het honderd jaar geleden dat Maria voor de eerste keer verscheen in Fatima. Dit geweldige zangfestijn vond plaats in de Heilige Gertrudiskerk in Geertruidenberg. Na een openingszang, die niet bij iedereen bekend was, kwamen de zangprestaties van de koren pas goed tot hun recht. Tussendoor waren er gebeden en gedichten. We bedanken de volgende koren voor hun medewerking: Tinter uit Raamsdonksveer Parochiekoor uit Hank Cantica uit Raamsdonksveer Bavokoor uit Raamsdonk Parochiekoor uit Woudrichem YRDV uit Raamsdonksveer Sint Cecilia uit Raamsdonksveer Parochiekoor Cecilia uit Geertruidenberg Voor het verzorgen van koffie/thee en een drankje zeggen wij ‘dank je wel’ aan de vrijwilligers uit Hank en natuurlijk ook een dankwoord aan de vrijwilligers die de kerk in Geertruidenberg ‘zang-klaar’ maakten! Zoals diaken Tobé in zijn slotwoordje zei: dit is een andere manier van ‘kerk zijn’! Na afloop klonken er vele positieve reacties dus deze avond is zeker voor herhaling vatbaar! Leuk dat er ook publiek aanwezig was om mee te genieten van dit fantastisch zangfestijn. Wijlen pastoor van Gool (Raamsdonksveer) zei altijd: als je goed meezingt, bid je dubbel zo hard! Mary van den Kieboom Parochiekern Raamsdonksveer...