Tentviering Dussen

Tijdens deze viering zorgde het Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah uit Giessen-Rijswijk voor de muzikale begeleidingen en de koorzang. Pastoraal werker Kees Waas heette iedereen van harte welkom. Anja den Bok vertelde een verhaal voor de kinderen over een man die bij God op bezoek wilde. De man stelde iedere keer zijn bezoek aan God uit omdat hij telkens iemand tegen kwam die hij moest helpen. Maar op zondag kon hij dan toch eindelijk bij God op bezoek. De kinderen mochten in het knutselhoekje een tekening kleuren van ‘buurman en buurman’. Kerkelijk werker Greet Bijl dacht met ons na over het thema ‘Goede Buren’. Zij gebruikte bij haar uitleg een voorbeeld over het verhaal van een trein. Aan het einde van de viering zong Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah nog een prachtige Zegenbede en zongen we elkaar de  ‘Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou…’ toe. Iedereen die deze tentviering mogelijk heeft gemaakt willen we hartelijk bedanken:   De Oranjevereniging van Dussen voor de prettige samenwerking, ook dank aan Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah voor hun prachtige koorzang en fantastische begeleiding van de samenzang. Uiteraard willen we ook pastor Kees Waas en kerkelijk werker Greet Bijl bedanken voor hun positieve bijdrage aan deze prachtige viering. En natuurlijk Els Swart en Annika Boere voor hun inzet in het knutselhoekje, Marloes Wuijten oor de mooie posters en daarnaast natuurlijk iedereen die achter de schermen  zijn of haar steentje heeft bijgedragen bij het tot stand komen van deze viering. We willen u en jullie jongens en meisjes bedanken voor het bezoeken van deze tentviering want zonder bezoekers is er geen tentviering mogelijk. U kunt...

Klokjesreis 2016

Al ruim veertig jaar is de Klokjesreis een traditie. “Ja ons ma liep ook al met klokjes en mijn broer en als ik me opgaf moest dat wel tot en met groep 8”. Een veel gehoord verhaal. Ja, wij gingen naar de Biesbosch, roeien en de pastoor natspatten. Andere jaren met de fiets naar de Warande. En altijd was er ook friet. Dolle pret met alle misdienaars en het koor. Nu  begon in maart de voorpret van de klokjesreis. De datum kon op de kalender, 4 juni. In mei werden de bruine zakjes die in de klokjes zaten opgehaald en de formulieren ingevuld. Hier en daar opmerkingen waar zouden we naar toe gaan. Met mooi weer is dat geen punt. BOSBAD HOEVEN!!!! , maar als het zo twijfelachtig is…  Hier en daar werd rondgebeld. We wagen het erop.  En ja hoor. Mist en lage bewolking. Geen van de kinderen vond het een probleem, ook al stond er hier en daar wel een bibberend kindje. Iets na enen kwam dan toch de zon.Het was geweldig, er werd gezwommen, gespeeld, van de glijbanen gegleden ( heel spectaculair!). De waterfietsen waren ook weer populair.  En iedereen genoot van het frietje, de snack en een ijsje.  Tegen vijven gingen we iedereen zoeken en voldaan na een laatste check vertrokken we met de auto en likkend aan de traditionele lolly.  Het was een zeer geslaagde dag. We waren met 25 kinderen en 7 volwassenen. Heel hartelijk dank en we zeggen met een glimlach tot volgend jaar. De  kassadame in Bosbad Hoeven (zeker wel in de tachtig) die er nu ook weer was zei ons glimlachend gedag.. Zoals gebruikelijk kregen ook de vrijwilligers rondom het klokje een...

Volg de wereldjongerendagen

Zondag 17 juli zijn de jongeren uit het bisdom Breda samen met jongeren uit het bisdom Rotterdam en Paramaribo hun reis naar de Wereldjongerendagen in Krakau gestart. Vanuit het bisdom Breda reizen veertien jongeren en vier begeleiders naar de WJD. De jongeren kunnen rechstreeks worden gevolgd op hun reis via onder meer een weblog. Voor verslagen en foto’s van de WJD-reis: Zie de website van het bisdom Rotterdam voor de reis van de bisdommen Breda en Rotterdam ‘Let’s go: Weg van barmhartigheid! Voor alle landelijke berichten van het jongerenwerk van de kerkprovincie zieJong Katholiek Voor het weblog, zie: wegvanbarmhartigheid.waarbenjij.nu En zie ook de Facebookpagina Jong Bisdom Breda Op dinsdag 2 augustus komt de groep weer thuis.     foto: Ramon Mangold      ...

Heb ik jou in je ellende gezien…? Barmhartigheid: woord dat te doen is.

Een project voor wie handen en voeten wil geven aan geloof. Het Jaar van Barmhartigheid dat door paus Franciscus op 8 december 2015 werd ingeluid, heeft overal ter wereld in kerkprovincies, bisdommen en parochies beweging gebracht. Ook bij ons, zij het wat laat, komt het ervan. In de komende maanden september, oktober en november bent u welkom om deel te nemen aan een reeks van bijeenkomsten rondom de werken van barmhartigheid. De Sint Elisabethparochie en de Vijf Heiligen Parochie hebben samen het programma opgesteld. Daarin komen bijbelse verkenningen voor en speelt het verband tussen de bijbelse aansporingen en de actuele sociale en maatschappelijke levensproblematieken een voorname rol. Daarnaast gaan de parochies zich ook spiegelen aan de vraag of er nog meer aandacht kan zijn voor mensen om ons heen. U als gelovige, zoekende mensen krijgt ook alle gelegenheid voor een bezinning op de daadkracht van uw eigen geloof. Elke bijeenkomst (behalve de laatste) wordt in beide parochies aangeboden. In een volgend artikel krijgt u meer informatie over het project. Voor nadere informatie neemt u contact op met Gerard Oostveen, pastoraal werker. Zijn emailadres:...

Uitnodiging vormsel parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg.  

Beste, Je gaat binnenkort beginnen met het laatste jaar van de basisschool. Dit wordt een belangrijk jaar. Je staat voor grote keuzes; naar welke middelbare school ga je straks en wat wil je later worden? Het Vormsel is één van de zeven sacramenten en een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie (Eerste Communie). Het vormsel bevestigt een jongere als een volwassen gelovige. ‘Vormsel’  komt van het oud-nederlandse woord ‘vroomsel’, waarbij het oude woord ‘vroom’ sterk betekent. Vormsel is dus een versterking, een bevestiging. Maar wat wordt er dan bevestigd of versterkt? Toen je werd geboren, hebben je ouders ook al keuzes gemaakt zoals: laten wij ons kind dopen en Eerste Communie doen of niet? Ouders laten een kind dopen omdat ze hun kind het beste willen meegeven uit hun eigen leven. Zo was het ook bij de volgende stap: de Eerste Communie. Maar nu zijn jullie groot geworden. Het is nu aan jou om de volgende keuze te maken. Jullie zijn oud genoeg om de keuze van je ouders toen tot een eigen keuze te maken. Met een keuze voor het heilig Vormsel geef je aan dat de beslissing van je ouders, om je toen te laten dopen en jou je Eerste Heilige Communie te laten doen, de juiste was en dat je het ermee eens bent. De voorbereiding op het heilig Vormsel gebeurt aan de hand van het project ‘in vuur en vlam’. Dat is geen saai project, maar een leuk eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. Wil jij ook gevormd worden en ga je op...