Eerste communievoorbereiding

3e Kinderbijeenkomst d.d. 17 maart om 18.30 uur. Thema: De poort van de goede gaven Iris heette de kinderen welkom. Ze kregen allemaal weer hun eigen naamkaartje en namen plaats in de zijbeuk van de kerk. Veel kinderen kenden het Onze Vader al helemaal uit hun hoofd. Yvonne las het verhaal van Simon voor, waarna Maria het verhaal samen met de kinderen besprak. Hierna volgde het paasverhaal wat door pastor John van der Laer verteld werd aan de hand van Prenten. Ondanks dat het wat rommelig was op de achtergrond door een koor dat onverwacht in de kerk kwam repeteren luisterden de kinderen met aandacht naar het paasverhaal. De kinderen die hun communie doen in Raamsdonksveer werden hierna op een rijtje gezet van klein naar groot om een goede indeling voor de “grote dag” te maken. Door de poort van goede gaven gingen we daarna naar het Land van God. We gingen nog wat drinken en versierden de Palmpaas stok.. Als slot zongen we de eerste drie coupletten van het lied van de poorten. Dat ging al heel goed. Het was weer een succesvolle, leerzame en gezellige avond. Hulpmoeders, wederom bedankt voor jullie inzet! De 4de kinderbijeenkomst is op 7 april om 18.30...

Veel mooi versierde palmpaasstokken tijdens de Palmpasenviering

Afgelopen zondag 20 maart hebben de kinderen die dit jaar de Eerste Communie doen in de parochiekernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg gezamenlijk palmzondag gevierd in de H. Gertrudis kerk te Geertruidenberg. Alle scholen uit beide kernen hadden voor deze viering een uitnodiging ontvangen. Het was  fijn dat er veel kinderen aanwezig waren tijdens deze viering. Als werkgroep weet je dan weer waar je het voor doet. Zo rond de klok van 09.15 uur kwamen de kinderen met hun ouders, opa, oma met een prachtig versierde palmpaasstok in de hand de kerk binnen. Wat heeft iedereen super zijn  best gedaan, wat waren ze allemaal mooi, en wat hingen er lekkere dingen aan. Een speciaal woord van dank vanuit de werkgroep communie, aan bouwbedrijf Heesters die voor onze 34 communicanten de palmpaasstokken heeft gemaakt en geschonken. Dankjewel Peter & Ans. Aan het begin van deze viering stond pastoor Schoenmakers even stil bij Diaken Tobé die eigenlijk deze viering zou voorgaan, maar die afgelopen week ongelukkig ten val was gekomen en daarbij zijn heup heeft gebroken. Beterschap voor Diaken Tobé van alle aanwezigen. Tijdens deze Palmpasenviering werden de kinderen op een leerzame manier betrokken door de pastoor. Ze kregen een uitleg over de Goede week die vanaf Palmzondag begonnen is, ze mochten bij de palmwijding vooraan staan, en alle haantjes op de palmpaasstokken werden als eerste van een palmtakje voorzien door dat er een klein palmtakje in hun bek werd gestoken. Daarna werd er met de kinderen een kleine processie door de kerk gehouden waarbij de kruisdrager voorop ging en alle aanwezige kinderen er in een kleurrijke optocht met de palmpaasstok in hun hand erachteraan gingen.. Daarna werden...

Twee bijeenkomsten ter voorbereiding op de Eerste Communie

Verslag 1ste kinderbijeenkomst van de communicanten. Thema: De poort van alle mensen De kinderen kwamen vrolijk binnen, leverden hun meegebrachte schoenendoos in en kregen een naamhanger met de kleur van het groepje waar ze zaten.  De hulpouders gingen bij hun groepje zitten. Willy heette namens de werkgroep (Maria, Iris en Elly, Yvonne, Jessica en Esther) iedereen van harte welkom. Ze legde de huisregels van de kerk uit en maakte samen met de kinderen het kruisteken. Daarna bad iedereen het  het Onze Vader (blz. 27 werkboekje) . Vervolgens werd het Bijbelverhaal “Een griezelig mens” voorgelezen. De kinderen luisterden aandachtig en lazen in hun boekje mee. Daarna nam Willy de kinderen mee en gingen  ze een speurtocht door de kerk maken. Ze begonnen in de sacristie en kregen uitleg over de diverse kleuren mantels die de pastor tijdens de vieringen aanheeft. Vervolgens liepen ze langs de heilige familie naar de biechtstoel. Daarna ging iedereen langs Maria naar boven in de kerk waar het koor vroeger altijd stond te zingen bij het orgel en de kinderen hadden daar een mooi uitzicht op wat er in de kerk allemaal te zien is. In de doopkapel kregen ze uitgelegd hoe je gedoopt wordt en in de gedachteniskapel vertelden de kinderen mooie verhalen over hun opa’s en oma’s die er niet meer zijn. Tot slot gingenwe naar het priesterkoor en liet Willy zien waar de hosties zijn opgeborgen. Na de speurtocht gingen alle kinderen door De poort van alle mensen. De poort gaat naar Het Land van God waar voor iedereen een plek is en waar God je bij je naam kent. We liepen langs het schilderij met bekende mensen. Zij “wonen” al in Het Land...

Theater in de Kerk dit jaar in Breda

Na wederom een succesvolle Theater in de Kerk productie, en vooral ook een hele mooie dag, wordt er ook in 2016 een Theater in de Kerk georganiseerd. Deze activiteit vindt plaats op zaterdag 16 april 2016 in de Mariakerk, Mariaplein 1, 4834 XG Breda.De dag begint om 10.00 uur ’s ochtends, tot even na 20.00 uur. Deze dag is bedoeld voor alle jongeren van 12-30 jaar. In één dag wordt er, onder enthousiaste en vakkundige begeleiding, met deze jongeren een ware theaterproductie op de planken gezet. In de ochtend wordt de achtergrond van het verhaal verteld en worden de jongeren ingedeeld in één van de groepen (denk hierbij aan toneel, schmink, dans, decor, kleding, zang, muziek en techniek). Tegen het eind van de dag is het theaterstuk ingestudeerd en wordt dat direct die avond om 19.00 uur voor belangstellenden uitgevoerd in de kerk.  Het verhaal van dit jaar past enorm goed binnen het heilig Jaar van Barmhartigheid… Dit keer wordt namelijk het verhaal van Jona uitgevoerd! Een gepassioneerd en soms behoorlijk koppig persoon, die telkens weer vergeving vindt bij God en uiteindelijk een grote missie volbrengt. Wil jij dit jaar meedoen met deze avontuurlijke en creatieve dag? Meld je dan nu al aan hiervoor, door een mailtje te sturen naar theaterindekerk@outlook.com. Stuur ook een mailtje als je graag meer informatie wil ontvangen wanneer deze bekend is. Daarnaast kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Theater in de Kerk, via de Facebook pagina ‘Theater in de Kerk’. Mocht je niet mee kunnen doen met de dag zelf, ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om de theaterproductie te...