Informatieavond parochieplan goed bezocht

Op donderdagavond 23 april verzamelden zich ruim 100 parochianen in de kerk van Dussen om ingelicht te worden over het parochieplan dat aan de bisschop van Breda is voorgelegd ter goedkeuring. Een parochieplan is een plan dat met het jaar 2020 als horizon, beschrijft welke prioriteiten er in de parochie worden gesteld, zowel naar inhoud (pastoraat), als naar organisatie (personeel, gebouwen en financiën). Het beschrijft welke keuzes er gemaakt moeten worden en wat daarvan de consequenties zijn. Het plan geeft aan hoe de voortgang van het pastoraat in de komende jaren is voorzien en is dus niet – zoals wel eens wordt gedacht – een plan dat bijvoorbeeld beschrijft welke kerkgebouwen er open blijven in de toekomst. Dat wordt beschreven in een zogenaamd gebouwenplan dat doordenkend op het parochieplan in de komende tijd zal worden ontwikkeld. In korte presentaties werd het plan stap voor stap doorgenomen. Allereerst werd ingegaan op de trends die we waarnemen, zoals bijvoorbeeld het teruglopend kerkbezoek), en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Het bestuur kan niet anders dan nadenken over de toekomst in termen van reorganisatie. Om die tijd goed tegemoet te gaan is daarom eerst zorgvuldig nagedacht over wat de pastorale prioriteiten voor de toekomst zijn. Daarna is pas gesproken over de consequenties die deze keuzes hebben voor personeel en gebouwen. Hoewel we ons realiseren dat het in de toekomst niet mogelijk zal zijn om alles te behouden wat er nu is – ook wat betreft de zeven kerkgebouwen die er nu nog zijn – gaan we de toekomst wel hoopvol in. Er is genoeg om blij over en trots op te...

5 parochianen gedecoreerd

“Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd om te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau…”  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werden deze woorden dertien keer uitgesproken in de gemeente Geertruidenberg. Maar liefst vijf van deze gedecoreerden ontvingen hun lintje mede vanwege hun inzet voor de Sint Elisabethparochie. Namens de parochie van harte gefeliciteerd en dank voor de enorme en zeer gewaardeerde inzet. De gedecoreerden waren (in volgorde van uitreiking): Ria Emmen, onder ander voor haar meer dan 30 jaar vrijwillige inzet als koster bij de vieringen van onze parochie in het verzorgingstehuis het Hoge Veer.             Mary van den Kieboom, onder andere voor haar veelzijdige werk als voorzitter van eerst parochiebestuur en later parochiekerncommissie, als lector, als coordinator en nog veel meer taken in de parochiekern Raamsdonksveer             Lida Verschuren, onder andere voor het feit dat zij het eetpunt van de parochie oprichtte in Raamsdonk en Raamsdonksveer.               Cor Romme, onder andere voor zijn grote inzet om de bijzondere orgels van de Bavokerk in Raamsdonk voor de toekomst te behouden.             Tenslotte ontving ook Caspar Odekerke nog een lintje. Vooral in zijn rol als bestuurslid van de Stedelijke Godshuizen in Geertruidenberg, maar ook omdat hij al vele jaren als vrijwilliger actief is in de parochiekern Geertruidenberg in de klussengroep en als bezorger van het...

Bericht van pater Frank Dirven

Aan de vrienden van de St Elisabeth parochie, Breda diocees. 17 april ‘15 Lieve parochianen van de vele dorpen en tehuizen, vrienden pastores. Vanuit het mooie Limburg wil ik u allen een bericht sturen om u te danken voor de lieve woorden en gebeden en attenties bij mijn afscheid van de St Elisabeth parochie. Ik vond het heel fijn dat ik een aantal jaren geleden werd gevraagd door confrater Piet Kramer om hem te vervangen in deze gelovige gemeenschap, toen hij gevraagd werd zijn missiewerk in India voort te zetten. Sindsdien is er gaande weg in de tijd een band gegroeid van “herder en kudde”. Ik mocht samenwerken met priester en diaken en pastorale werkers van de St Elisabeth parochie.  Dat was altijd vreedzaam en inspirerend. Ik vond het steeds fijn in de diverse kerken en huizen te mogen voor gaan. Nadat ik medisch behandeld werd in 2009 kon ik slechts eenmaal per dag of avond voor gaan, maar steeds waren die liturgische vieringen goed verzorgd door koster, lectoren, misdienaars, bloemisten en koorzangers met organist of pianist. Hierbij ontbrak nog een priester en die rol ben ik blij dat ik die als roeping kreeg in mijn leven en daardoor mocht werken aanvankelijk in Ghana en later in Nederland. Nadat werken in Ghana door een stammenstrijd ter plekke even onmogelijk werd gemaakt en vanwege het gebruik van vele talen ginder, waardoor elders werken niet snel mogelijk was,  besloot ik, nadat de vrede was terug gekeerd toch in Nederland te blijven omdat hier een tekort aan priesters is, jammer genoeg. Dat was een reden waarom u een missionaris aan de altaren...

Informatieavond parochieplan 23 april

Zoals u wellicht weet is de afgelopen tijd door pastoraal team en parochiebestuur hard gewerkt aan het formuleren van een parochieplan. Dit plan geeft aan welke richting er voor de periode tot 2020 wordt gekozen op inhoudelijk gebied, en  ook op het gebied van personeel, financiën en gebouwen. Dit plan is geschreven op verzoek van de bisschop van Breda, die er zijn goedkeuring aan moet verlenen. Inmiddels is het plan voorgelegd aan de bisschop. Om u te informeren over de inhoud van het plan en om met u te van gedachten te wisselen over wat dit gaat betekenen voor de parochie, nodigen team en bestuur u graag uit voor een informatieavond. Die zal plaatsvinden op donderdagavond 23 april om 20.00 uur in de kerk van Dussen. U bent van harte welkom om deze avond bij te...

Monument begraafplaats Raamsdonk

Zondag 5 april jl. hebben wij op de begraafplaats het monument mogen onthullen voor doodgeboren kinderen, kinderen die slechts enkele uren of dagen hebben geleefd of ongedoopte kinderen. Pastor Van der Laer betrok daarbij nadrukkelijk ook de ouders die een miskraam kregen, waarvan een baby is overleden of een kind jong is gestorven en de mensen die om wat voor reden dan ook geen kinderen konden krijgen. Hij benadrukte dat er nog veel verborgen verdriet is, zeker waar erkenning van het verlies en het verdriet vroeger achterwege bleef. Ook kerkelijk was er weinig tot geen troost. Hij sprak de hoop uit dat het nieuwe monument voor alle betrokkenen een plaats van troost en erkenning mag zijn. Een bijzonder woord van dank is gericht aan Peter Koks die het monument in overleg met ons heeft ontworpen en vervaardigd en allen die zich voor de realisatie van dit monument hebben...