11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. Die plaats vindt in H. Bavokerk, te Raamsdonk op zondag 5 mei om 11.00 uur.

 De ouders hadden op 31 januari al uitgebreid uitleg gehad van de pastoor en de dames van de werkgroep op de eerste ouderavond en nu was het op de woensdagmiddag 13 februari de beurt aan de kinderen. De werkgroep werkt in de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie dit jaar met een geheel nieuw project, BLIJF DIT DOEN! Dit project bestaat uit zes bijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communieviering.

Deze eerste bijeenkomst had als titel DE NAAM VAN GOD. Na een woord van welkom door de dames van de werkgroep, gingen we met de kinderen naar de doopkapel. Met het doopsel ontvang je, je eerste sacrament. Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. En worden je namen in het doopboek opgenomen. In de doopkapel staken we eerst de bidkaars aan en maakten we het kruisteken. Waarna Ria het verhaal ‘De Naam van God’ voorlas aan de kinderen. Het verhaal over Mozes die op een dag met zijn kudde aankomt bij een berg, de berg van God. Mozes ziet daar een doornstruik de vlammen slaan eruit, maar de struik verbrandt niet. Dan klinkt een stem uit de doornstruik, het is de stem van God. Mozes krijgt een opdracht van God. Mozes durft daar nog geen ja op te zeggen. Hij wil zeker weten wie tot hem spreekt. En vraagt: hoe heet u? Wat is uw naam? Ik heet: IK ZAL ER ZIJN, zegt God. Dat is mijn Naam. Zo wil ik voor altijd heten. Daarna vertelde Ria de kinderen over de lange tocht die Mozes met het volk van Israël moest maken 40 jaar reizen door de woestijn. En ‘IK ZAL ER ZIJN’ was er dag en nacht. Overdag trok hij voor de mensen uit in een Wolk. ‘s Nachts ging Hij voor hen uit in een zuil van Vuur en gaf Hij licht in het donker. Opvallend was dat er al veel kinderen thuis de eerste bijeenkomst hadden doorgenomen met hun ouders en dus erg goed voorbereid waren! Super! In de doopkapel hebben we alles bekeken en de namen van de a.s. communicantjes opgezocht in het doopboek. De bijeenkomst is afsloten in de pastorie waar de kinderen een opdracht uit het werkboekje hebben gemaakt namelijk het tekenen van een woestijn.

De volgende kinderbijeenkomst is op woensdagmiddag 20 februari om 14.00 uur.