Heilig Vormselviering H. Bavokerk te Raamsdonk

Vrijdag 17 november deden 13 jongeren uit de parochiekernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer het vormsel in de H. Bavokerk in Raamsdonk. Na een kort maar krachtige voorbereiding waren ze klaar voor het vormsel, het vervolg op het doopsel. RAAMSDONK –  Er waren eerst zes bijeenkomsten in zes weken tijd, voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. De bijeenkomsten werden geleid door een drietal vrijwilligsters onder begeleiding van Pastoor van der Laer en met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. Er werden antwoorden gezocht op vragen als: Wie ben jij?  Wat is bidden? Kun je aan iemand zien dat hij of zij gelovig is? Waarvoor kies je als je het vormsel wil ontvangen?  Ze gingen soms de diepte in, luisterden naar verhalen uit de bijbel. En er werd gebeden, in de maand oktober speciaal voor oorlogskinderen. En dan is het zover, afgelopen vrijdag mochten de aspirant vormelingen dan eindelijk het vormsel ontvangen.

Na de opening door de vicaris P. Verbeek die 17 november wel een hele mooie feestelijk dag vond voor de H. Vormselviering en onze parochie omdat het ook de naamdag van de H. Elisabeth van Thüringen de patrones van de St. Elisabethparochie was.  Dubbel feest dus! Werd de inleiding, over de levensweg die ze al doorlopen hebben en de toekomst die nog voor ze open ligt, voorgelezen door Lotte . Na onder meer het openingsgebed en de eerste lezing, blikte de vicaris tijdens de overweging terug op zijn kennismakingsmoment met de vormelingen tijdens de laatste kinderbijeenkomst. Respect had hij voor deze 13 jongeren die zo open en eerlijk waren geweest tijdens deze ontmoeting. Super dat ze in de korte tijd elkaar zo waren gaan vertrouwen dat ze zo open naar elkaar durfde te zijn. Tijdens de hernieuwing van de doopbelofte weten deze jongeren wat er met het ik zal me verzetten tegen het kwaad bedoeld wordt. De ouders mochten met recht trots zijn op deze jongeren zo gaf hij als compliment aan het einde van de overweging. Hierna was de hernieuwde doopbelofte en toediening van het vormsel. Waar bij het dopen de ouders zelf de doopkaars aansteken, was het nu de taak aan de jongens en meisjes om zelf hun doopkaars te laten branden. Vicaris P. Verbeek heeft de jongeren namens de bisschop het vormsel toegediend.

Een heel bijzonder moment voor de 13 jongeren waarbij de vicaris ook tijd nam een onderonsje met ze te hebben. Wij kijken terug op een hele mooie bijzondere viering. Met vicaris P. Verbeek, concelebrant Pastoor J. van der Laer en Diaken W. Tobé. De muzikale begeleiding werd verzorgd door kinderkoor Tinter onder leiding van Floris Hovers, jongerenkoor YRDV, beiden uit Raamsdonksveer en Capella Catharina uit Oosterhout. De laatste twee koren o.l.v. Jan Willems. Op 17 november 2017 werden gevormd:Parochiekern Raamsdonksveer, Danique de Beus, Lotte Siemerink, Renske van Schijndel, Renske Uitdehaag. Parochiekern Geertruidenberg, Quincy Stroop , Wes den Braber. Parochiekern Raamsdonk, Kuno de Vetter, Peter Boons, Lowie Boons, Marit de Bont, Maud van Ham, Sanne van Strien en Pieter Pauwels.

Heilig Vormselviering O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Hank.

Op vrijdag 17 november zijn er in Hank 11 kinderen gevormd. Drie vormelingen kwamen uit de kern Dussen, drie uit de kern Woudrichem en 5 uit de kern Hank.  Het was een mooie viering waarin de vormheer Vicaris Wiertz voor ging. Het parochiekoor van Hank luisterde de viering muzikaal op. In de overweging ging vicaris Wiertz in op de brieven die de vormelingen aan hem geschreven hadden over hun vormsel, op de geloofsbelijdenissen die de vormelingen geschreven hadden en op de Elfjes die de vormelingen in de voorbereiding geschreven hadden.

De voorbereiding bestond uit vijf kinderbijeenkomsten en twee ouderavonden.

De eerste kinderbijeenkomst had als titel: Wie ben je eigenlijk. Wie je bent zit aan de binnenkant. Bij vormen, dat immers ook “sterk maken” betekent , gaat het erom jezelf sterk te maken aan de binnenkant, in je hart, in wie je bent. Je mag weten dat je hiermee geholpen wordt door de zeven gaven van de Heilige Geest. Moed en wijsheid zijn twee van die gaven.

Het verhaal dat bij deze bijeenkomst hoorde liet de kinderen nadenken over wat het betekent om “moedig en wijs van hart” te zijn.De tweede bijeenkomst ging over bidden.

Hoe mensen over God denken is heel verschillend; wie God voor hen is ook. Je zou bijna kunnen zeggen dat er zoveel manieren van geloven zijn als er mensen zijn.

Toch zoeken mensen overal op de wereld naar contact met God. Dat doen ze meestal door te bidden. In de praktische opdracht werd gekeken naar het bidden in andere godsdiensten en naar het bidden in ons eigen geloof

De derde keer zijn de vormelingen op bezoek geweest bij vrijwilligers in de parochiekern en hebben hen geïnterviewd over hun werk voor de kerk en hun geloof

De vierde keer stond de avondwandeling op het programma. In groepjes zijn de kinderen op weg gegaan en onderweg hebben ze met elkaar gesproken over lastige kwesties (dilemma’s)

De laatste bijeenkomst ging over gezalfd worden. Er is gekeken waarvoor we in het dagelijks leven olie gebruiken en wat de betekenis is van het zalven met  Chrisma bij het Vormen.