Tweede bijeenkomst als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie

t Deze keer was de bijeenkomst alleen voor de communicanten op 30 januari van 18.30 t/m 20.00 uur. Na het woord van welkom, begonnen we met het maken van het kruisteken en baden we het Onze Vader. Deze hadden ze thuis goed geoefend! Dat was te merken, hoewel het bidden nog niet helemaal gelijktijdig verliep. Ging het verder al heel goed, en er waren zelfs al kinderen die het uit hun hoofd mee konden bidden. We maakte ook nog een puzzel met het Onze Vader, op 8 vellen papier stond een klein stukje tekst van het Onze Vader. Acht kinderen hielden deze door elkaar vast en de overige kinderen moesten deze kinderen in de juiste volgorde plaatsen. We waren trots op ze, want ook dit ging goed! Pastoor Ceriani, nam het hierna van de dames van de werkgroep over. En nam nog enkele gebeden met de kinderen door. Onder andere het Weesgegroet, en het gebed tot je eigen Engelbewaarder. Gevolgd door hoofdstuk 1, DE ZIEL. Moeilijk hoor want hoe leg je kinderen uit wat de Ziel is? Langzaam, stapje voor stapje met wat eenvoudige vragen. 1 Wat is het verschil tussen een steen en een plant? Groeit een steen op? Brengt een steen, vruchten voort? 2 Wat is het verschil tussen een plant en een dier? Kan een plant zich verplaatsen? Kan een plant horen of zien? 3 Wat is het verschil tussen een dier en een mens? Een mens kan veel wat dieren ook doen, maar wat kan een mens nog meer? Wij mensen hebben een lichaam dat kunnen we zien. Maar ook een Geest, die Geest noemen...