Presentatieviering communicanten in de H. Bavo kerk te Raamsdonk.

Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 5 mei om 11.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste vier kinderbijeenkomsten zijn al geweest. En tijdens de presentatieviering afgelopen zondag 24 maart heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Na het maken van het kruisteken en het woord van welkom door diaken Tobé werd er gezamenlijk het gebed om vergeving gebeden. En na het openingsgebed, mochten de a.s. communicanten naar de diaken komen. Op een rij voor het altaar mochten ze zich voorstellen aan alle mensen in de kerk. De communicanten hadden allemaal een klein verhaaltje geschreven om het een en ander te kunnen vertellen. Tussendoor zong het koortje ‘Zeg me je naam’. En zoals de diaken na afloop zei: ‘we weten nu veel meer van jullie dan alleen je naam, we weten nu ook je leeftijd, of je broertjes of zusjes hebt, je hobby’s, je lievelingsdier en nog veel meer’. De diaken nodigde de kinderen uit en ook alle andere kinderen die aanwezig waren in de kerk om voor het altaar op het priesterkoor te gaan zitten. Zelf nam diaken Tobé plaats op een krukje. Daar las hij uit de Bijbel, die nog wel even zoek was, het verhaal van de vijgenboom. Gevolgd door een gesprekje met de kinderen over dat bijzondere verhaal. Want wie was de tuinman in het verhaal? En de diaken vertelde een geheimpje aan de kinderen en dat geheimpje mochten ze best...

Derde kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonksveer & Geertruidenberg

Huis van God. We beginnen iedere bijeenkomst met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en gevolg door het maken van het kruisteken. En dat gaat goed! Tijdens deze bijeenkomst gaan we het Onze Vader oefenen. Eerst lezen we het een paar keer. Daarna legt pastoor Van der Laer bepaalde woorden uit; de aanhef ‘Onze Vader’, de woorden ‘Uw naam worde geheiligd’ en het woordje ‘Amen’. Daarna gaan we een spel met het Onze Vader spelen. Op 8 vellen papier staat iedere keer een ander stukje tekst van het Onze Vader. Acht kinderen houden deze vellen door elkaar vast en de overige kinderen plaatsen de vellen in de juiste volgorde. Maria leest het verhaal ‘Huis van mijn Vader’ voor aan de kinderen waarna de pastoor ze enkele vragen stelt over het verhaal. Want Maria en Jozef waren Jezus kwijtgeraakt na de viering van het Joodse paasfeest in de tempel van Jeruzalem. Ook vroeg de pastoor zich af “zijn er onder jullie kinderen die weleens zoek geweest zijn?” De pastoor vroeg ook aan de kinderen of ze al een beetje wisten wat er allemaal gebeurt in de kerk. Dat wisten de kinderen wel: het maken van het kruisteken, bidden, zingen, kaarsjes aansteken en met enige hulp kwamen ze ook op het delen van brood en wijn. De eucharistie. Hierna maakten ze allemaal een mooie tekening van hun eigen huis in het werkboekje. Hierin staan ook de foto’s van de huiswerkopdracht van de vorige bijeenkomst. Daarna deden we allemaal een warme jas aan en gingen we naar de doopkapel/ Maria kapel. Hier sloten we de bijeenkomst af door gezamenlijk...

Vierde kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonk

  HEEL…..                                                                  Zes communicantjes waren uitgenodigd op een kinderfeestje dat gelijk viel met deze bijeenkomst. Op de pastorie verwelkomde we de vier communicanten die wel aanwezig konden zijn. Tijdens het wachten op Ria, die was nog even bezig in de kerk, hebben de kinderen in hun werkboekje – de bladzijde die over een vriendenboekje gaat- ingevuld. Daarna vertrokken we naar de doopkapel. Ria opende met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken. Het Onze Vader werd gebeden met de kinderen. (Blijf het thuis goed oefenen!) Ria vertelde kort over de bijbel, het oude testament van voor de geboorte van Jezus en het nieuwe testament waarin het verhaal van Jezus wordt verteld. Ria las het verhaal voor uit het werkboekje “Jezus maakt heel”. En de pastoor stelde de kinderen enkele vragen over dit verhaal. Na deze vragen oefenden de kinderen het stukje tekst, dat ze voor de presentatieviering hebben geschreven, achter de microfoon. Want ook dit is natuurlijk best spannend in de presentatieviering van aanstaande zondag. Hierna gingen we met de kinderen naar de Mariakapel waar we goed rond hebben gekeken. De kinderen ontvingen allemaal geld van Ria, genoeg om een kaarsje aan te steken bij Maria. Via het kerkhof gingen we terug naar de pastorie. Op het kerkhof hebben we de graven bezocht van overleden dierbaren. De tijd vliegt voorbij en we sloten af met een bekertje Ranja. 24 maart...

Derde kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonk

     Huis van God We beginnen, na het verzamelen in de pastorie, iedere bijeenkomst in doopkapel van de H. Bavokerk. Ria opende met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken. Hierna werd het Onze Vader geoefend met de kinderen. Dat is tevens ook de huiswerkopdracht voor alle kinderen, oefen thuis het Onze Vader! Want het was nog best moeilijk. Er werd teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht werd bekeken. De foto-opdracht. Ria las het verhaal voor HUIS VAN MIJN VADER. En stelde enkele vragen over het verhaal. Terug in de pastorie mochten de kinderen een tekening maken op blz. 17 van het werkboekje. En nog een tekening van de kerk. Er werd afgesloten met ranja en iets lekkers. Na de bijeenkomst werd er door alle kinderen nog een uurtje gezongen met Marieke. Want in Raamsdonk vormen de kinderen samen met klasgenootjes, broers en zussen het koor tijdens de presentatieviering en de Eerste Heilige Communieviering. En voor de eerste keer ging het al best goed!! De volgende kinderbijeenkomst is op woensdagmiddag 20 maart, 14.00 uur en het koortje oefent op donderdag 21 maart na school....

Presentatie communicanten uit parochiekernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer

18 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer stelden zich voor in een mooie presentatieviering en twee communicanten ontvingen tijdens deze viering het sacrament van het doopsel. Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie. 18 kinderen zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 19 mei om 10.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste twee kinderbijeenkomsten zijn al geweest. En tijdens de presentatie – uitlegviering afgelopen zaterdag 9 maart heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de O. L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Dit jaar is er gestart met een nieuw voorbereidingsproject, BLIJF DIT DOEN heet het project. Voor de werkgroep heeft dit project een duidelijk begeleidersboek en voor de kinderen is er een deelnemerspakket dat bestaat uit een werkboekje, een vierwijzer, een kruisje en een fotolijstje. Praten en doen wisselen elkaar af in het project, het project bevat veel verschillende werkvormen. Bijbelverhalen nemen in het project een belangrijke plaats in. In het werkboek staan bij ieder Bijbelverhaal prachtige illustraties, heel geschikt om samen thuis te bekijken. In zes bijeenkomsten werken we naar het grote moment de Eerste Heilige Communie. De voorganger van deze presentatie- uitlegviering en tevens doopviering was Pastoor van der Laer. Na de opening van de viering werden alle kinderen door de Pastoor uitgenodigd om naar voren te komen om zich voor te stellen. En met een kort rijmpje vertelde ze in het kort hun naam en iets over zichzelf. Er kwamen ontzettend leuke en verrassende rijmpjes voorbij. Allemaal hadden ze thuis het fotolijstje van het project mooi versierd en voorzien van een...