Download hier het hele parochieplan 2020 – 2025.

De synodale kerk

Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. De synode heeft als thema “Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, missie”. Dit drukt een manier uit van gezamenlijk op weg gaan, die kenmerkend zou moeten zijn voor christenen. Het doel van de synode is om de zending van de Kerk verder te verstevigen. Het bisdom Breda is bezig een eigen visie op de toekomst te ontwikkelen, onder het motto ‘missionaire Kerk’. Die visie blijkt voor een belangrijk deel samen te vallen met het thema van de synode.

Vanwege het grote belang van de synode brengt het bisdom Breda in oktober een speciale editie van de nieuwsbrief uit, waarin het synodale proces nader wordt toegelicht. Bisdom Breda raadpleegt de gelovigen voor een ‘synodale Kerk’

Deze speciale editie van de nieuwsbrief kunt u hier onder downloaden  hier downloaden