Aanmelden tienergroep; klik hier

Doop regelen

Door het sacrament van de Doop word je verbonden met God en alle andere christenen. Je wordt opgenomen in de Katholieke Kerk en we vragen God mee te gaan op je levensweg.

Bij het dopen wordt er water over je hoofd gegoten onder aanroeping van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De dopeling wordt op het voorhoofd gezalfd met gewijde olie (Chrisma).

De Doop is het eerste van de zeven sacramenten van de Katholieke kerk.

Doop aanmelden

Als u uw kind wilt laten dopen, vul a.u.b. eerst het doopformulier in en neem dan contact op de teamassistente. Zij geeft uw aanvraag door aan het pastoraalteam, waaruit contact met u zal opgenomen worden om verdere afspraken te regelen. Het is belangrijk dat u zich minstens 2 maanden voor de gewenste doopmaand aanmeldt. Zodra u uw kind aangemeld hebt, kunt u aan de volgende voorbereidingsavond voor doopsel (catechese) deel nemen; de catecheseavond is verplicht voor ouders en liefst aanbevolen voor peters en meters; de catechese vindt elke tweede woensdag van de maand in Raamsdonksveer (parochiecentrum achter het Dela-gebouw) van 19.45 t/m 21.30u plaats. Hier krijgt u informatie over de betekenis van het doopsel voor uw kind, het verloop van de doopviering, en tevens tekent u het doopformulier; als u nog geen datum voor het doopsel ontvangen hebt, wordt het dan vastgesteld.

In onze parochie wordt op een beschikbare zondag gedoopt; de doop wordt meestal na afloop van de heilige Missen toegediend, d.w.z., ongeveer vanaf 12.20 tot 13 uur. De beschikbaarheid hangt ervan af of er na de heilige Missen al een ander doopsel aangemeld is of een andere activiteit gepland is. Daarom wordt, nadat u contact met ons neemt, samen gekeken naar een mogelijke vrije zondag voor de vaststelling van een doopdatum.
Het doopformulier onderaan deze pagina invullen en insturen.

Waar kunnen we ons kind laten dopen?

De doopviering kan gehouden worden in een van de kerken van onze parochie, waar uw voorkeur naar uitgaat. U kunt een eigen doopkaars gebruiken (zelf aanschaffen) of de doopkaars van de parochie ontvangen.

Wat kost een doop?

Klik hier voor meer informatie.
Als u meedoet met de Actie Kerkbalans en de minimale door het bisdom vastgelegde jaarlijkse gezinsbijdrage geeft, is de doop kosteloos. Anders dient de jaarlijkse gezinsbijdrage van euro’s 156 nog betaald te worden.

  Stap 1: Gegevens dopeling

  Stap 2: Gegevens ouder/verzorger 1

  Stap 3: Gegevens ouder/verzorger 2

  Stap 4: Gegevens peter en meter

  Peter

  Meter

  Stap 5: Overige details

  Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees voor meer informatie hierover onze privacyverklaring.