Klik hier voor foto’s van de Sint Elisabethviering 2022

Trouwen

Wilt u een ker­ke­lijke huwe­lijks­slui­ting, dan verzoeken wij u uiterlijk 6 maanden voor de gewenste huwelijksdatum contact op te nemen met de teamassistente telefoon: 0162 511551,
e-mail: m.vanhalderen@separochie.nl .
Hier kunt u ook terecht met uw vragen.

wat kost een kerkelijk huwelijk?

De hoogte van de kosten van de huwelijksviering en voorbereiding hangen af van uw parochiebijdrage. Degenen die een parochiebijdrage betalen ontvangen een korting. Het bedrag voor voorbereiding en viering wordt verminderd met uw totale bijdrage in de afgelopen drie jaar.

Voor de kosten van een viering en de minimale hoogte van de parochiebijdrage klikt u hier op tarieven