Ziekenzalving

Het Sacrament van de Ziekenzalving is bestemd voor diegenen die door ziekte, ouderdom of anderszins in levensgevaar zijn. Alleen een priester kan dit sacrament toedienen. De kern van de ziekenzalving bestaat uit gebed, handoplegging en zalving, waarna de zieke -zo mogelijk- de communie ontvangt. Het is zinvol als men dit sacrament bewust kan ontvangen. Het sacrament kan persoonlijk aan huis, zorgcentrum of ziekenhuis worden toegediend of tijdens een gezamenlijke viering in de parochiekerk of zorginstelling. Het is zinvol, dat de zieke het sacrament ontvangt in het bijzijn van naaste familie en vrienden.
Als er geen priester beschikbaar is, kan men in deze situatie ook een diaken of pastoraal werker vragen. Deze kan door gebed en handoplegging de ziekenzegen geven. Indien de zieke dit graag wil kan deze ook de communie ontvangen. Ook dit gebaar kan op ieder gewenste plaats toegediend worden, indien mogelijk in het bijzijn van familie en vrienden.

Om een afspraak te maken voor de ziekenzalving of ziekenzegen, kan contact opgenomen worden met de coördinator of eerstaanspreekbare pastor van de eigen parochiekern.


De r.k. kerk kent zeven sacramenten. In deze zeven sacramenten, zo gelooft de katholieke kerk, ontmoet de gelovige Christus zelf. Door de sacramenten raakt Hij mensen en verandert hen ten goede.  De sacramenten zijn te verdelen in drie groepen:

– drie sacramenten als een soort initiatie in het geloof: de doop, de eucharistie en het vormsel.
Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. Toch is het pas volledig te noemen als je ook deelneemt aan de eucharistie (als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan) en als je gevormd bent.
– de twee sacramenten die de levenskeuzes van mensen uitdrukken en hun verbondenheid met God en met elkaar: het huwelijk en de priesterwijding.
– twee sacramenten die mensen bijstaan op hun levenspad, ook in het verdriet en de moeite die ze meemaken: het sacrament van boete en verzoening (ook wel de ‘biecht’ genoemd) en het sacrament van de ziekenzalving.

Social Media

facebook_twitter

Archief