Thema: De poort van de herinnering.

Na het woord van welkom, bij deze laatste kinderbijeenkomst. Vertelde Willy aan de kinderen wat we deze bijeenkomst allemaal gingen doen. Daarna werd als eerste gezamenlijk het Onze Vader gebeden, Fenne mocht deze keer voorbidden en gelukkig kennen nu alle kinderen het Onze Vader uit hun hoofd. Dus het ging heel goed en gelijktijdig.

Maria las het verhaal voor Brood om niet te vergeten. Pastoor John was deze keer verhinderd omdat hij deze dag iets heel bijzonders mocht vieren!! Dus stelde Willy hierna de kinderen vragen over het Bijbelverhaal. Welk Feest werd er gevierd in Jeruzalem? Wat wilde de mensen niet vergeten? En welke feesten vieren jullie allemaal? Hoe zorgde Jezus ervoor dat ze hem niet vergaten? En met af en toe wat hulp werden de vragen allemaal weer beantwoord. De kinderen gingen vandaag door de poort der herinnering het land van God binnen en mochten deze keer iets opnoemen wat ze was bijgebleven van de verhalen van Jezus. Ook gingen we vandaag iets bijzonders doen we gingen het aannemen van de hostie oefenen… Nog niet echt… want dan hoeven we 15 april de eerste communieviering niet meer te vieren, want dan hadden de kinderen de eerste communie al tijdens deze bijeenkomst gedaan!! Nee …alsof. Dus Willy oefende met de kinderen hoe het hoort, netjes met je handjes samen naar voren komen, dan bij de pastoor aangekomen, de rechterhand onder de linkerhand, en een bordje maken. Als de pastoor ‘het Lichaam van Christus’ zegt, en de Hostie op je ‘bordje’ legt dan zeg je Amen. De Hostie stop je met je rechterhand gelijk in je mond dan vouw je je handjes weer samen en ga je netjes terug op je plaats zitten of knielen mag ook en daarna bid je nog even in stilte… groepje per groepje werd er geoefend, de andere kinderen waren een knutselopdracht aan het maken in het land van God. Als afsluiting kwam Floris met kinderkoor Tinter samen met de kinderen zingen. Dat werd een gezellige boel, want van zingen wordt je BLIJ!! Onze dank is ook deze keer voor onze hulpouders ontzettend fijn dat jullie er waren!

 De generale repetitie is a.s. woensdag 11 april 14.00 uur!