Uitdragen! Was het thema van de zesde bijeenkomst.

Na het woord van welkom en een gebed, blikt pastor Kees Waas met de jongeren terug op de afgelopen vijf bijeenkomsten. Wat weten ze nog? Nou verrassend veel, dus ze hebben allemaal keurig opgelet de afgelopen vijf bijeenkomsten! En dan de huiswerkopdracht leer de zeven gaven van de heilige Geest! Ook deze weten ze allemaal.

Daarna gaat de pastor verder en waar nodig vult de pastoor hem aan. UITDRAGEN, Kees en de pastoor vertellen over hun eigen vormsel en het daarbij behorende voortraject. En vragen aan de jongeren waarom willen jullie gevormd worden? Ze krijgen allemaal 10 minuten om in een brief aan de bisschop te vertellen waarom ze gevormd willen worden. We gaan een paar van deze brieven ook naar de bisschop mailen!

Hierna het verhaal, Het stof van je voeten. (Marcus 6,7-13)
Deze tekst van Marcus is gekozen omdat erin wordt aangegeven hoe je kunt reageren wanneer je op weerstand stuit en geen gehoor vindt. Waar nodig wordt na het verhaal nog uitleg gegeven door de heren.

Bagage voor je leven.
Welke bagage vind je belangrijk om mee te nemen op je levensweg. De jongeren vullen de open stukjes……., in het gedicht; Bagage voor je leven. En waar de een praktisch denkt aan eten en drinken, vult een ander de lege stukjes met gevoel, liefde & verstand.

Na een welverdiende pauze neem pastoor Ceriani het over.

We luisteren naar het verhaal…. (Naar de Evangelist Lucas 15, 11-13)

Waarna de pastor uitgebreid uitleg geeft over het verhaal. Gevolgd door de brief over de boeteviering voor de Vormelingen. Thuis mogen ze het moment van boete en verzoening met hun ouders doornemen en voorbereiden. A.s. dinsdag is het zover voor de generale repetitie.

Dinsdag 12 november moment van boete en verzoening 18.15 uur kerk Hank.

Gevolgd door de Generale repetitie.

Vrijdag 15 november om 19.00 uur VORMSELVIERING in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk Kerkstraat 15 te Hank 

HOUD U ER REKENING MEE MET DE DRUKTE IN HET VERKEER!!!!