BLIJF DIT DOEN.

 Was het thema van de 6e kinderbijeenkomst als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars en maakten we een kruisteken en baden we het Onze Vader. Om nooit meer te vergeten, zo goed ging het! Gevolgd door enkele vragen. Waarom maken we eigenlijk een kruisteken, en waarom juist dit gebaar?

 Het tweede stukje van de bijeenkomst blikten we terug op de vorige bijeenkomst en kwam de huiswerkopdracht tevoorschijn een om Uit te delen. Want de huiswerkopdracht die de kinderen, n.a.v. de vorige bijeenkomst hadden gekregen, was: Wat kun jij voor iemand anders doen? Schrijf dit op een briefje en maak van dit briefje een snoepje door het mooi in te pakken als b.v. een toffee. Deze ‘snoepjes’ hadden de kinderen bij en werden uitgedeeld, na het uitpakken werd ‘de inhoud’ voorgelezen. Er was ontzettend goed over nagedacht, klusjes doen, schoonmaken, de krant voorlezen enz. Geweldig!

 Wat weet jij over Jezus Christus? Wederom een terugblik maar nu wat ze de afgelopen vijf bijeenkomsten over Jezus te weten waren gekomen. Met een beetje hulp wisten ze nog best veel en met de Paasdagen net achter de rug kwam er veel over het Paastriduüm op het whiteboard te staan. En dat kwam mooi uit want het verhaal van vandaag was……

 Het laatste avondmaal. Het verhaal werd voorgelezen door Maria. Ook werden er weer vragen gesteld over het verhaal. De pastoor gaf de kinderen hierna goed uitleg over het breken en delen van het brood en het delen van de wijn. ‘Dit is mijn Lichaam’ en ‘Dit is mijn Bloed’. En waaraan konden we ook alweer zien dat de heilige Hostie (‘het lichaam van Christus’) in de kerk was? En waar werd het bewaard?

 Na de pauze gingen we aannemen van de hostie oefenen niet echt maar alsof!!

 We sloten af met het zingen van het lied Brood en Wijn o.l.v. Floris en kinderkoor Tinter.

 Aanstaande woensdag 15 mei generale repetitie om 14.00 uur!!!