Week van gebed voor eenheid van christenen: “Recht voor ogen”.

De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

Wij, de Rooms-Katholieke Sint Elisabethparochie, de Evangelische kerk ’t Veerlicht en de Protestantse Gemeente Geertruidenberg nodigen u van harte uit om samen met ons mee te bidden tijdens de Week van Gebed (20-27 januari 2019).

Elke dag is er een dag thema wat nauw verband houdt met “Recht voor ogen”. Deze thematiek keert terug in een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht en gerechtigheid in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, haar of zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

Dit jaar 2019 zijn de gebedsbijeenkomsten van 21 januari tot en met 25 januari in de Rooms-Katholieke kerk OLV Hemelvaart, Grote Kerkstraat 9 in Raamsdonksveer, telkens van 20:00 tot ca. 21:00. Deze bijeenkomsten vinden steeds plaats onder leiding van één van onze kerken: Rooms-Katholieke sint Elisabethparochie, Evangelische Kerk ’t Veerlicht, Protestantse Gemeente Geertruidenberg

We maken gebruik van de boekjes van de Raad van Kerken en Missie Nederland met daarin de opzet voor elke avond. Meer informatie hierover is te vinden
www.weekvangebed.nl; www.raadvankerken.nl Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: josvandenhout@solcon.nl; info@sintelisabethparochie.nl; lrvdheuvel@solcon.nl; j.boer8@ziggo.nl