4e, 5e en 6e bijeenkomst als voorbereiding op het Heilig Vormsel.

Hard gewerkt is er de afgelopen drie bijeenkomsten, door onze vormelingen. Veel gebeden zijn uit het hoofd geleerd. En hoewel het niet altijd meevalt na een hele dag school, wordt er aandachtig geluisterd naar pastoor Ceriani als we met het werkboek bezig zijn.

Maar als je natuurlijk hele mooie parochiekerken hebt binnen de Sint Elisabethparochie dan moet je wel in één ervan geweest zijn om rond kunnen speuren. En dat gaat natuurlijk niet tijdens een eucharistieviering. Zo gingen we 6 oktober tijdens de bijeenkomst op bezoek in de H. Bavokerk te Raamsdonk, met dank aan koster Piet. Wat een prachtige kerk! We kwamen ogen tekort, de heiligenbeelden, de kruisweg, de kleuren op de stenen, de doopkapel… De tijd vloog voorbij en zonder erg was het half negen. En lang niet alles gezien, we besloten gelijk om nog een keertje terug te gaan om de rest te bezichtigen. En dan overdag zodat we o.a. de glas in lood ramen goed kunnen zien. En we gaan klimmen Floris (kinderkoor Tinter) neemt de vormelingen mee de hoogte in heeft hij beloofd.

Ook de ouders zijn niet vergeten en hebben inmiddels hun tweede catechese bijeenkomst gehad o.l.v. Diaken Bornhijm.

Afgelopen zondag 18 oktober hebben de vormelingen met één van hun ouders de eucharistieviering in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer bijgewoond. Willy nam de vormelingen mee voor de kindernevendienst, waar ze de na vertelling Mattheüs 22, 15-21 “Een strikvraag voor Jezus voorlas”. Een gesprek met de jongeren had over het verhaal, en waarbij ze ook strikvragen stelde. En ze had een zak met “oud geld” bij, dat we uitgebreid bekeken en overgesproken hebben.

Voor nu genieten van de herfstvakantie en tot 27 oktober de volgende jongerenbijeenkomst.