naamloos-1-wVrijdag 11 november ontvingen 17 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer het sacrament vormsel in de OLV Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer. Na de nodige voorbereiding waren ze klaar om dit sacrament te ontvangen als vervolg op het doopsel.

RAAMSDONKSVEER –  Op 13 september vond de eerste van de zes bijeenkomsten als voorbereiding op het vormsel plaats. De bijeenkomsten waren onder begeleiding van Pastoor van der Laer en een drietal vrijwilligsters met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad.

Er werden antwoorden gezocht op vragen als: Wie ben jij?  Wat is bidden? Kun je aan iemand zien dat hij of zij gelovig is? Waarvoor kies je als je het vormsel wil ontvangen?
De jongeren gingen bij de bijeenkomsten soms de diepte in,ze  luisterden naar verhalen, waren creatief bezig en hebben gebeden voor oorlogskinderen.

Afgelopen vrijdag mochten de aspirant vormelingen dan eindelijk het vormsel ontvangen.

Na het welkomstwoord vrijdagavond werd de viering ingeleid door een vormeling met de woorden: “Zo’n 12 jaar geleden werden wij, ‘de vormelingen’, geboren en gedoopt. In het begin waren wij zeer afhankelijk van de goede zorgen van onze ouders. We werden werkelijk gedragen, letterlijk en figuurlijk. Pas na een tijdje konden we zelf onze eerste stapjes zetten en met vallen en opstaan de kleine wereld om ons heen verkennen. Ondertussen zijn we al een flink stuk op weg gegaan: kleuterschool, basisschool en volgend schooljaar de middelbare school. De toekomst ligt voor ons open. We hopen en weten dat we er niet alleen voor staan. Met de hulp van onze ouders, van mensen om ons heen en van God, durven wij op weg te gaan. Dat willen we laten zien vandaag, door het vormsel te ontvangen. Wij zijn blij dat u daarbij bent.”
Na onder meer het openingsgebed en de eerste lezing was het tijd voor de toediening van het vormsel. Waar bij het dopen de ouders zelf de doopkaars aansteken, was het nu de taak aan de jongens en meisjes om zelf hun doopkaars te laten branden. De sacrament van het vormsel werd namens de bisschop toegediend door vicaris W. Wiertz. Pastoor J. van der Laer concelebreerde in de viering en en diaken W. Tobé assisteerde. De muzikale begeleiding werd verzorgd door kinderkoor Tinter onder leiding van Floris Hovers, jongerenkoor YRDV, beiden uit Raamsdonksveer en Capella Catharina uit Oosterhout. De laatste twee koren o.l.v. Jan Willems. “We kijken tevreden terug op een mooie viering.”

Foto: Toon Siemons