Vormsel

Het heilig Vormsel bevestigt de doop. In het heilig Vormsel wordt uitgedrukt dat de Geest van Jezus Christus geschonken wordt, als een steun in je eigen menswording. Het heilig Vormsel wordt toegediend door een vormheer; dit is vaak de bisschop, maar kan ook een deken zijn of de pastoor van de eigen parochie.

In alle parochiekernen wordt gewerkt met een project. De vormelingen gaan op zoek naar zaken rondom de kerk: Wat is een mis, Wat staat in de Bijbel, Welke feestdagen worden er gevierd en waarom? Daarna begint de zoektocht op weg naar het heilig Vormsel. Waarom wil je gevormd worden? En wat gebeurt er met het heilig Vormsel?

In de parochiekernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk is de voorbereiding gemeenschappelijk en worden de vormelingen in één viering gevormd.

Ook in de parochiekernen Woudrichem, Dussen en Hank vindt de voorbereiding gemeenschappelijk plaats en worden de vormelingen in één viering gevormd.

Aanmelding geschiedt per parochiekern.


De r.k. kerk kent zeven sacramenten. In deze zeven sacramenten, zo gelooft de katholieke kerk, ontmoet de gelovige Christus zelf. Door de sacramenten raakt Hij mensen en verandert hen ten goede.  De sacramenten zijn te verdelen in drie groepen:

– drie sacramenten als een soort initiatie in het geloof: de doop, de eucharistie en het vormsel.
Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. Toch is het pas volledig te noemen als je ook deelneemt aan de eucharistie (als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan) en als je gevormd bent.
– de twee sacramenten die de levenskeuzes van mensen uitdrukken en hun verbondenheid met God en met elkaar: het huwelijk en de priesterwijding.
– twee sacramenten die mensen bijstaan op hun levenspad, ook in het verdriet en de moeite die ze meemaken: het sacrament van boete en verzoening (ook wel de ‘biecht’ genoemd) en het sacrament van de ziekenzalving.

Social Media

facebook_twitter

Archief