Vijf broden en twee vissen. Dit was het thema van de vijfde bijeenkomst met de communicanten. Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars en maakten we een kruisteken en baden we het Weesgegroet en het Onze Vader. Dit gaat heel goed, complimenten voor alle kinderen.

Hierna blikken we terug op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Wat hadden ze ingevuld bij ‘Vriendschap is…’ De strookjes voor de slinger, die ze thuis hadden gemaakt, werden verzameld. Een paar kinderen zijn thuis hard aan het werk geweest en hebben een grote slinger gemaakt van zelfs twaalf meter. Hiermee kunnen we mooi de kerk mee versieren voor de Eerste Heilige Communieviering.

Op je bordje
De kinderen kregen allemaal een kartonnen bordje van Elly. En Willy!! Dat weten de kinderen al, die is erg nieuwsgierig. Willy stelde vragen als:
Hoe doen jullie het thuis met eten? Waar zitten jullie als je eet? Met wie eet je? En eet je ook weleens ergens anders b.v. op school? En wat eet je graag als je jarig bent? Daarna mochten ze op het bordje gaan tekenen in drie rondes. De eerste ronde mochten ze hun feest-eten erop tekenen. Het bordje ging verder naar de buurman of buurvrouw en die mocht in de tweede ronde twee de mensen, die hij of zij graag erbij had, erbij tekenen. Het bordje ging weer verder en de derde mocht de slingers en ballonnen erbij tekenen.

Deze opdracht was als voor bereiding op het verhaal dat Maria hierna voorlas ‘VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN’. De pastoor stelde vragen over het verhaal want, vijfduizend mensen te eten geven met vijf broden en twee vissen, dat is wel heel bijzonder.

Het wordt steeds meer
De kinderen krijgen opnieuw een bordje en nu mogen ze er vijf broden en twee vissen op tekenen en ook dit bordje gaat rond en ook de volgende tekent vijf broden en twee vissen en de volgende en de volgende. Ze krijgen het door, het wordt steeds meer en het bordje raakt vol.

Uitdelen
Wat is de Top drie traktatie op school. Bij het uitdelen denk je meteen aan snoep, maar uitdelen kan ook iets heel anders zijn. Daar mogen ze thuis verder over nadenken. En een snoepje maken met het antwoord erin.

Wij sloten deze bijeenkomst af met een gebed voor de overleden dierbaren, opa’s, oma’s, een oom of tante die de kinderen opgenoemd hadden en waar ze graag voor wilde bidden. En we gingen zingen met FLORIS!!!

We hebben nu vakantie tot 9 mei 18.30 uur!!!