Thema: De poort van samen eten.

Na het woord van welkom, vertelde Willy in het kort aan de kinderen wat ze deze bijeenkomst konden verwachten. Daarna baden we gezamenlijk het Onze Vader,  een van de communicanten mocht voorbidden en gelukkig kennen steeds meer kinderen het Onze Vader uit hun hoofd. Zodat het ook steeds beter gelijktijdig gaat.

Maria las het verhaal voor Vijf broden en twee vissen. En de Pastoor stelde hierna de kinderen vragen over het verhaal, en ging zo met de kinderen dieper in op het Bijbelverhaal. Wat vertelde Jezus over het land van God? Wat deed Jezus voordat hij het brood en de vissen uitdeelde? En hoe is het mogelijk dat toen er al 5000 mensen van die vijf broden en twee vissen gegeten hadden er nog zoveel over was? Best moeilijke vragen voor deze leeftijd maar met een beetje hulp van de pastoor kwam het goed!

Hierna namen we met de communicanten op het priesterkoor plaats. Daar vertelde de pastoor met behulp van afbeeldingen over de Goede Week. Vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus, en vormt zo een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruime zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen.

De poort van samen eten is deze keer het thema en ook wij gingen samen eten. Tijdens de Eucharistieviering in de kerk wordt immers Brood gebroken en Wijn wordt gedronken als lichaam en bloed van Jezus Christus, om Jezus te gedenken. Nadat we hadden gegeten van het brood (stokbrood) en gedronken hadden van de Wijn (rode dubbelfriss) zijn we naar het land van God gegaan. Daar hebben de kinderen nog een kaart gekleurd. Als afsluiting hebben de kinderen het lied van de poorten gezongen met Elly, het was weer een leerzame avond. Onze dank is ook deze keer voor onze hulpouders ontzettend fijn dat jullie er waren!

Tot Palmzondag 25 maart 11.00 uur H. Bavokerk te Raamsdonk.

De zesde kinderbijeenkomst is op donderdag 5 april om 18.30.