Ik geloof! Was deze keer het thema.

We begonnen deze bijeenkomst zoals iedere keer met een gebed. Marieke blikt nog even terug op de vorige bijeenkomst. Wat weten ze er nog van? Vandaar uit komen we vanzelf op het thema van deze bijeenkomst, ik geloof! Het… Silhouet van een gelovig mens. Kun je aan iemand zien horen of merken of iemand een gelovig mens is. Gevolgd door een doe opdracht. Verdeeld in twee groepen tekenen de jongeren op een groot stuk behangpapier het silhouet van iemand van de groep. En ze schrijven en tekenen erbij waaraan we kunnen zien of merken dat iemand een gelovig mens is. Deze opdracht wordt gevolgd door een kringgesprek over geloven en ze mogen naar hartenlust vragen stellen aan pastoor Ceriani.

Na de pauze neemt pastoor Ceriani het van Marieke over.

Tijdens de vormselviering zijn eigenlijk drie belangrijke momenten.

Daar zijn we deze bijeenkomst dieper op ingegaan.

De geloofsbelijdenis, Een belangrijk moment tijdens de vormselviering is de hernieuwing van de doopbelofte. Tijdens het bevestigen van de geloofsbelijdenis geven de jongeren tijdens de viering aan dat zij kiezen voor het geloof dat hun bij de doop is aangereikt. We lezen de geloofsbelijdenis en de pastoor legt de tekst aan de vormelingen uit. De geloofsbelijdenis bestaat uit drie delen, denk wat je zegt bij het maken van het kruisteken. En je bent gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

De handoplegging, De vormheer strekt tijdens de vormselviering zijn armen en handen uit over de groep vormelingen uit. Tijdens die handoplegging spreekt de vormheer een gebed uit waarin hij vraagt aan God of Hij de vormelingen de zeven gaven van de heilige Geest wil schenken. De zeven gaven zijn; Wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag voor God en liefde voor God.

En de zalving met heilig Chrisma.
Waarom denken ze dat ze met olie(chrisma) gezalfd worden bij het ontvangen van de heilige Geest? Zoals de zalf in je huid trekt, zo word je met de Geest doordrenkt. Hij dringt door in je binnenste onzichtbaar, maar wel aanwezig.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 5 november 19.00 uur.