Klik hier voor de brochure over de miniconferentie Missionaire Parochie op 25 maart a.s. in Veenendaal

Huwelijksvieringen

Aanstaande bruidsparen die een kerkelijk huwelijk willen sluiten, kunnen zich hiervoor, uiterlijk 6 maanden voor de beoogde trouwdatum, aanmelden bij de teamassistente. De voorbereiding op de huwelijksviering vindt plaats met de voorganger.

Ook voor de viering van huwelijksjubilea kunt u zich wenden tot de teamassistente.

Margreet van Halderen
0162-511551 / m.vanhalderen@separochie.nl