Heel

Na een woord van welkom beginnen we deze bijeenkomst met het ‘Onze Vader-spel’. Op 8 vellen papier staat een stukje tekst van het Onze Vader. Acht kinderen houden deze vellen door elkaar vast en de overige kinderen plaatsen de vellen in de juiste volgorde, dit herhalen we een paar keer. Daarna wordt de bidkaars aan gestoken, maken we het kruisteken en wordt gezamenlijk het Onze Vader en het Weesgegroet gebeden.

We blikken aan de hand van de huiswerkopdracht met de kinderen terug op de vorige bijeenkomst. Die opdracht was schrijf met je vader of moeder een paar dingen op die tijdens een eucharistieviering gebeuren. En het huiswerk is goed gemaakt. De kinderen weten veel op te noemen, het maken van het kruisteken, bidden, zingen, het delen van brood en wijn en zo komen we ook op het voorlezen uit de bijbel. Willy heeft een paar bijbels meegenomen. Hierover geeft Willy een uitleg.

Vooruitlopend op het verhaal van deze bijeenkomst gaan we het met de kinderen over vriendschap hebben. Wat betekent het om een vriend/vriendin te zijn. Wat doe je wel en wat zeer zeker niet. Ze krijgen allemaal één bladzijde uit een vriendenboekje en mogen deze invullen en er iets bij tekenen. Dit onder het genot van een beker ranja met een snoepje.

Voordat Maria het verhaal ‘Jezus maakt heel’ voorleest, vragen we aan de kinderen wat ’heel maken’ betekent. En dat weten ze. De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal. En als Willy hierna enkele vragen stelt, hoeft ze niet lang op het juiste antwoord te wachten.

Het laatste kwartiertje van de bijeenkomst hebben we het over, ‘hoe heet een bijeenkomst in de kerk’. Een viering juist! Maar dat is toch iets vieren?

Viering, vieren, feest en daar horen slingers bij en die gaan we maken! Past goed bij deze bijeenkomst, verbonden zijn en ‘heel maken’.

We sluiten af met een gebed en het Onze Vader.

Op 4 april is er een ingelaste knutselbijeenkomst om 18.30 uur.

De volgende kinderbijeenkomst is op donderdag 11 april 18.30 uur.