Thema: De poort van de gedroogde tranen.

Willy heet de kinderen welkom, ze krijgen allemaal weer hun naamkaartje om en nemen plaats in de zijbeuk van de kerk. We oefenen wederom het Onze Vader.

Maria leest het verhaal van Mara voor, waarna de pastoor het verhaal samen met de kinderen bespreekt.

Groep 3, 2 en 1 gaan door de poort van de gedroogde tranen naar hun tafel.

Boom der verzoening We doen allemaal wel eens wat fout. De communicanten bedenken wat ze een keer fout hebben gedaan en hoe ze dit weer goed kunnen maken? Ze schrijven het op een briefje en vouwen of rollen het dicht. Niemand gaat dit lezen. De briefjes worden tussen de knijpers in de boom gehangen.

Hierna gaan we wat drinken en knutselen. Esther van de werkgroep Eerste Communie heeft ook voor dit jaar weer leuke knutselopdrachten bedacht die bij het thema van de avond passen. Deze keer gaan we een traan kleuren en de Palmpasen stok voorzien van een mooi kleurtje met crêpe papier. Voor de Palmpasen viering. Volgende keer gaan we hier mee verder.

Zondag 25 maart is deze Palmpasen viering om 11.00 uur in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Jullie zijn hier van harte welkom!!

Tot slot komt Kinderkoor Tinter o.l.v. van Floris en Eva en met aan het orgel Erik zingen, het lied van de poorten wordt helemaal gezongen. En de meeste kinderen weten dit al heel goed mee te zingen.

Het was weer een succesvolle, leerzame en gezellige avond.
Hulpmoeders, wederom bedankt voor jullie inzet!

De vijfde kinderbijeenkomst is op 22 maart om 18.30