Vuur, Thema van de vierde bijeenkomst.

We beginnen met gebed, gevolgd door een korte terugblik op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Hebben ze thuis de drie korte evangelielezingen gelezen? Jezus vergaf mensen hun zonden, Hij genas de zieken en Hij heeft zelfs mensen weer levend gemaakt. En….Jezus had zijn leerlingen beloofd dat de heilige Geest zou komen. Maar niet hoe dat de heilige Geest zou komen ze werden erdoor verrast. Ze hadden niet verwacht dat het zo’n spectaculair zou zijn, dat de Heilige Geest in de vorm van vuur zou komen! We staan even stil bij wat het VUUR bij hen oproept en we maken een ELFJE over vuur.

Hierna hebben we het verhaal ‘de komst van de Heilige Geest’ uit de handelingen gelezen. Daarna hebben we de moeilijke woorden besproken om het verhaal wat beter te begrijpen. Pastoor Ceriani heeft toen uitleg gegeven wat het verhaal eigenlijk betekent en wat het verhaal te maken heeft met het Heilig Vormsel. Hij sprak de vormelingen toe in verschillende talen….want ook de leerlingen konden vervuld van de Heilige Geest in vreemde talen spreken.

We steken allemaal een kaarsje aan en staan stil bij onze eigen intenties die we wel of niet hardop uitspreken. Waarna we met elkaar bidden.

We sluiten deze bijeenkomst af met een vragenvuurtje aan ons de begeleiders!

Zondag 27 oktober is er een eucharistieviering om 11.00 uur O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer.

Volgende bijeenkomst is dinsdag 29 oktober 19.00 uur.